Soovime teile edukat ja ettevõtlikku uut aastat!

Täname kõiki meie kliente meeldiva koostöö eest 2016 aastal ning soovime kohtuda paljude ettevõtlike inimestega ka sellel aastal. Järvamaal on aasta lõpu seisuga 3300 ettevõtet, millest ca 2200 on registreeritud osaühingutena, 1000 FIE-dena ning 100 aktsiaseltsidena, tulundusühistutena ning täis- ja usaldusühingutena.

Järvamaa ettevõtlikel inimestel on võimalik saada meilt järgmiseid teenuseid:
•             nõustamist oma äriideele ning äriplaanile
•             infot erinevate rahastamisvõimaluste kohta
•             abi investeerimisinfo kokkupanemiseks ja vahendamiseks investorile
•             võimalust osaleda alustava ettevõtja baaskoolitusel
•             võimalusi kaasa lüüa maakonna ettevõtluspäeval ja -nädalal

Need teenused saavad võimalikuks tänu ettevõtlusteadlikkuse arendamise programmile, mida rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.