Võimalus osaleda alustava ettevõtja baaskoolitusel 2017

Korraldame ka sellel aastal koos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja BDA Consultinguga alustava ettevõtja baaskoolituse.  

Alustava ettevõtja baaskoolitusele on oodatud eelkõige eelneva ettevõtlusalase kogemuseta isikud või tegevusega äsja alustanud ettevõtjad, aga ka kõik, kes soovivad omandada ettevõtlusalaseid baasteadmisi ja oskusi ning saada praktilisi teadmisi oma ettevõtte rajamiseks.  

Alustava ettevõtja baaskoolitust viib läbi BDA Consulting. Koolitus on läbivalt praktilise suunitlusega ja koolitused toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Koolituse tulemusel on osalejatel kaardistatud oma ärimudel, samuti on valminud praktilise suunitlusega äriplaan ja tegevuskava, mis on reaalseteks abivahendiks oma ettevõtte käivitamisel ja arendamisel.

Osalejal on võimalik saada kursuse vältel individuaalseid konsultatsioone SA Järvamaa Arenduskeskusest.

Koolitus toimub seitsmel päeval (56 akadeemilist tundi) kella 10-17, Paides Nelja Kuninga Hotelli konverentsiruumis.

I moodul               kolmapäev 04.10.2017,
                            neljapäev 05.10.2017,
II moodul              kolmapäev 18.10.2017,
                            neljapäev 19.10.2017,
III moodul             kolmapäev 01.11.2017,
                            neljapäev 02.11.2017,
IV moodul            kolmapäev 15.11.2017

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes
1.  päev: Mina – ettevõtja. Äriidee ja ärimudel

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Mina kui ettevõtja
 • Minu äriidee ja visioon
 • Ärimudel

2. päev: Ärimudeli arendamine. Strateegia. Toote/teenuse disain

 • Ettevõtlustoetused (MAK)
 • Minu ettevõtte ärimudel
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendamine
 • Toote ja teenuse disain

II moodul: Turundus ja müük 
3. päev: Turundusuuringud ja turundusstrateegia

 • Turundus kui strateegilise konkurentsieelise looja
 • Turundusuuringud ja -strateegia:
  Turundusmeetmed ja –kanalid

4. päev: Turundus- ja müügiplaan. Hinnastrateegia

 • Turundusplaani koostamine
 • Müügiplaani koostamine
 • Hetkeolukorra analüüs

III moodul: Finantsjuhtimine ja –planeerimine

5. päev: Finantsjuhtimine. Raamatupidamine. Maksud.

 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Esmane eelarve

6 päev: Finantsprognooside koostamine

 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlus
7. päev: Meeskond ja juht. Äriplaanide esitlused

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Kohaliku ettevõtte edulugu
  Äriplaanide esitlused ja tagasiside

Koolitajad on Ingelise Israel ja Siiri Einaste.

Koolitusele pääsemiseks palun täida sooviavaldus, mille alusel valime välja suurima motivatsiooniga osalejad ning komplekteerime koolitusgrupi. Sooviavalduses tuleb selgitada ja põhjendada, miks soovitakse koolitusel osaleda. Sooviavalduse palume täita hiljemalt 30. septembriks 2017. SIIN

Koolituse omaosalus osavõtjale on 40 eurot (s.h KM).

Koolitust toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond. 

Lisainfo

Saima Piisner
Ettevõtluskonsultant
SA Järvamaa Arenduskeskus
saima@jarva.ee
tel +372 501 7770