« Tagasi

Seminar vabatahtlike kaasamisest hoolekandeteenuste juurde

5. veebruar 2020 Paides

Hoolekandeteenuste teema on viimastel kuudel üha aktuaalsemalt ühiskonnas jutuks. Räägitakse ressursinappusest, teenuse sisust, sellest, kas kõik abivajjad on märgatud ja omavalitsusele teada. 

Liikumine Kodukant koostöös sotsiaalministeeriumiga ning Euroopa Sotsiaalfondi rahastusega on tänaseks juba üle aastase koostöö tulemusena testinud vabatahtlike kaasamist hoolekanadeteenuse juurde. Näeme, et vabatahtlike kaasamine aitab teenusele lisaväärtust luua ning ühtlasi ka senisest enam abivajajaid märgata. Meie testimine on näidanud, et tänu vabatahtlikele on inimesed saanud uuesti kodust välja või veelgi enam, saanud jätkata kodus elamist. Kuidas võiks vabatahtlike kaasamise mudel jääda toimima peale meie testperioodi, kus on kitsaskohad,  mis kasu tõuseb vabatahtlikest abivajajatele, omavalitsusele, hoolekandeasutustele, just neid küsimusi soovime koos teiega arutada seminaridel, mis toimuvad 28. jaanuar 2020  Tartus, Mainori Kõrgkooli  majas Pepleri 6 IV korruse saalis või 5. veebruar 2020 Paides,  Paide SPA Hotellis, Pärnu 8

 

Päevakava:

Päeva moderaator Toomas Roolaid.

12.00     Saabumine ja tervituskohv. Kohapeal on võimalik tutvuda vabatahtlike kaasamismudeli materjalidega.

12.30     Vabatahtlike kaasamismudeli testimise tutvustus. Eha Paas või Anu Viltrop, projektijuhid.

13.15     Arutelupaneel vabatahtlike kaasamise võimalustest ja kitsaskohtadest, tulevikuplaanidest.

Paneelis osalevad testimisel osalevate osapoolte esindajad: sotsiaalministeeriumi esindaja ( Häli Tarum, ministeeriumi hoolekandeosakonna juhataja), omavalitsuste esindajana sotsiaaltöötaja, hoolekandeasutuse esindaja, kogukonna esindaja ning omavalitsuse või maakonna arenduskeskuse esindaja.  Küsimused paneelis:

-          Miks on vabatahtlike kaasamine hoolekandesse mõistlik?

-          Millistel tingimustel vabatahtlike kaasamine end „ära tasub": kuidas peaks see olema korraldatud riigi, omavalitsuse, kogukonna poolt vaadatuna.

-          Millised kitsaskohti näeme tänasel päeval ning millised võiks olla lahendused?

-          Kas ja kelle poolt peaks vabatahtlike kaasamismudel olema rahastatud?

14.00     Arutelu, võimalus küsida lisa projektijuhtidelt, soovi korral testimisega liitumine. Kas ja millistel tingimustel on liitumine võimalik.

Päev lõppeb hiljemalt kell 15.00.

Registreerumine lingil: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet_aRiqmkEWDJF4gPyrFXk14CIzbTA_A4MXw-h-p63toMy-w/viewform

Lisainfo:

Paide seminari osas Anu Viltrop, anuviltrop@gmail.com, tel. 56659118

Vabatahtlikust tegevusest saab põhjalikuma ülevaate Vabatahtlike Väravast ning meie aasta tegevuskavast:

https://vabatahtlikud.ee/uudis/liikumise-kodukant-vabatahtliku-valdkonna-2020-aasta-tegevuskava/