Ärirahastusportaalid – online teenused

 

Ühisrahastamine

Kui traditsiooniliselt saavad alustavad ja tegutsevad ettevõtted rahastuse pangast või läbi riikliku toetuse, siis nüüd on hakanud levima ühisrahastamine kui lisavõimalus.

Ühisrahastamine toimub tavapäraselt avalike internetiplatvormide kaudu. Rahastuse taotlejate eesmärk on leida kindla aja jooksul projektile finantseerijad. Need, kes projekti raha paigutavad, soovivad vastutasuks teenida investeeringutelt tulu, sh näiteks intressitulu või saada osa kasumist.

Ühisrahastamine jaguneb kolmeks:

  1. ühissponsorlus – toetatakse projekte või annetatakse raha heategevusena ilma rahalise kasuta;
  2. laenupõhine ühisrahastamine – viiakse kokku isikud, kes soovivad laenu võtta ja kes on valmis seda tasu eest andma;
  3. investeerimispõhine ühisrahastamine - rahastuse taotleja pakub ühisrahastusettevõtte kaudu võimalust investeerida taotleja väärtpaberitesse, aktsiatesse, osadesse või omakapitali instrumentidesse ning rahastuse andja saab vastutasuks osaluse, võlakirja või osa projekti tulust.

Ühisrahastuse olemus ja viisid ettevõtte jaoks

Investly  
Eesti esimene ettevõtetele suunatud ühisrahastusplatvorm. Väikesed ja keskmised ettevõtted, kes jäävad piisava tagatise puudumisel pankade uste taha, saavad laenuraha suuremateks investeeringuteks ühisrahastuse abil. Ettevõte saab küsida selles keskkonnas ärilaenu investorilt. Investoriks võivad olla nii eraisikud kui ka teised ettevõtted. Laen jaguneb tavaliselt 10 kuni 100 investori vahel,  kus iga investor märgib summa oma vabal valikul. Miinimumsumma on kümme eurot. Investeerimine toimub oksjoni vormis, kus kujuneb intressimäär.

Bondkick AS 
Bondkick.com on ettevõtetele suunatud ühisrahastusplatvorm, kus saavad laenu taotleda erinevas elu- ja kasvufaasis ettevõtted ning kus jae- ja professionaalsetel investoritel on omakorda lai valik investeerimisvõimalusi Eesti majandusse.

Bondkicki keskkonnas on võimalik kogu töö ise väga mugavalt ja ilma suurte korralduskuludeta ära teha. Muuhulgas saavad soovijad teha ka kinniseid ja suunatud laenuprojekte vaid enda valitud investoritele.

Fundwise OÜ
Pakub võimalust kaasata läbi ühisrahastuse osanike ringi toote või teenuse tarbijaid ning fänne. Osaluspõhine ühisrahastus tähendab raha kaasamist läbi ettevõtte osade müügi investoritele. Investorid toovad lisaks kapitalile enesega kaasa väärtuslikke teadmisi ja kontakte, mis võivad viia uute ärivõimalusteni. Sobib ka loomeettevõtjatele. 

Investorite Liit  
Pakub võimalust investeerida Eesti juurtega ettevõtetesse. Eesmärk on suunata investorite raha ettevõtetesse, mis teatud kasvufaasis noteerivad oma aktsiad börsil. Investori raha paigutatakse ettevõttesse kas laenuga või omakapitali laiendamisega.

Ühisrahastusplatvorm Hooandja
See on ühisrahastusplatvorm, kus head ideed leiavad toetuse. Hooandja annab sulle võimaluse leida oma loovale projektile rahastuse. 

EstateGuru OÜ
Estateguru on klubi, mis toob kokku kinnisvara omanikud ning sarnaselt mõtlevad inimesed ning ettevõtted, kes soovivad panna oma raha kasvama. Nad saavad olla osalised projektides, mida üksi oleks teostada keeruline. 

 

Ühisrahastamist kui alternatiivset rahastamisallikat kasutavad nii alustavad ja kasvavad ettevõtted. Ühisrahastamine võimaldab rahastada selliseid projekte, initsiatiive ja tarbijate soove, mida finantseerimise tavalahendused ei pruugi alati rahuldada.

Ühisrahastamine annab säästudega isikutele võimaluse teenida lisatulu, aga nad võtavad seejuures ka riske. Ühisrahastamine teeb investeeringud kättesaadavaks ehk on võimalik paigutada raha eri projektidesse väikeste summade kaupa. Ühisrahastamist on ilmselt muutnud populaarsemaks ka kohati üsna kõrged tootluslubadused, milles võib aga peegelduda muu hulgas investeeringu kõrgem risk.