Ärirahastusportaalid – online teenused

 

Ühisrahastamine

Kui traditsiooniliselt saavad alustavad ja tegutsevad ettevõtted rahastuse pangast või läbi riikliku toetuse, siis nüüd on hakanud levima ühisrahastamine kui lisavõimalus.

Ühisrahastamine toimub tavapäraselt avalike internetiplatvormide kaudu. Rahastuse taotlejate eesmärk on leida kindla aja jooksul projektile finantseerijad. Need, kes projekti raha paigutavad, soovivad vastutasuks teenida investeeringutelt tulu, sh näiteks intressitulu või saada osa kasumist.

Ühisrahastamine jaguneb kolmeks:

  1. ühissponsorlus – toetatakse projekte või annetatakse raha heategevusena ilma rahalise kasuta;
  2. laenupõhine ühisrahastamine – viiakse kokku isikud, kes soovivad laenu võtta ja kes on valmis seda tasu eest andma;
  3. investeerimispõhine ühisrahastamine - rahastuse taotleja pakub ühisrahastusettevõtte kaudu võimalust investeerida taotleja väärtpaberitesse, aktsiatesse, osadesse või omakapitali instrumentidesse ning rahastuse andja saab vastutasuks osaluse, võlakirja või osa projekti tulust.

Ühisrahastuse olemus ja viisid ettevõtte jaoks

Investly  
Pakub arvete rahastamise teenust peamiselt väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, aidates vabastada käibevahendid pikkade maksetähtaegadega arvete alt. Ettevõtete vahelises arvelduses on tavaline, et kauba või teenuse eest ei tasuta kohe. See paneb väiksemad ettevõtted olukorda, kus neil tuleb tasuda palgad, üür, maksud ja materjalid enne kliendilt raha saamist. 

Fundwise OÜ
Pakub võimalust kaasata läbi ühisrahastuse osanike ringi toote või teenuse tarbijaid ning fänne. Osaluspõhine ühisrahastus tähendab raha kaasamist läbi ettevõtte osade müügi investoritele. Investorid toovad lisaks kapitalile enesega kaasa väärtuslikke teadmisi ja kontakte, mis võivad viia uute ärivõimalusteni. Sobib ka loomeettevõtjatele. 

Investorite Liit  
Pakub võimalust investeerida Eesti juurtega ettevõtetesse. Eesmärk on suunata investorite raha ettevõtetesse, mis teatud kasvufaasis noteerivad oma aktsiad börsil. Investori raha paigutatakse ettevõttesse kas laenuga või omakapitali laiendamisega.

Ühisrahastusplatvorm Hooandja
See on ühisrahastusplatvorm, kus head ideed leiavad toetuse. Hooandja annab sulle võimaluse leida oma loovale projektile rahastuse. 

Funderbeam – teeb omakapitalipõhiseid investeeringuid ühisrahastuse kaudu. Sobib idufirmadele.

EstateGuru OÜ
Estateguru on klubi, mis toob kokku kinnisvara omanikud ning sarnaselt mõtlevad inimesed ning ettevõtted, kes soovivad panna oma raha kasvama. Nad saavad olla osalised projektides, mida üksi oleks teostada keeruline. 

CrowdEstate 
Kavandad kinnisvaraprojekti või hea äriidee elluviimist, kuid vajalikust kapitalist jääb puudu. Crowdestate'i kaasabil on sul võimalik kaasata erinevat liiki kapitali alates hüpoteegiga tagatud seeniorlaenudest kuni mezzanine- ja omakapitalini. Sellised lahendused võimaldavad nutikatel ettevõtjatel kapitali paremini kasutada ning kiiremini kasvatada.

 

Ühisrahastamist kui alternatiivset rahastamisallikat kasutavad nii alustavad ja kasvavad ettevõtted. Ühisrahastamine võimaldab rahastada selliseid projekte, initsiatiive ja tarbijate soove, mida finantseerimise tavalahendused ei pruugi alati rahuldada.

Ühisrahastamine annab säästudega isikutele võimaluse teenida lisatulu, aga nad võtavad seejuures ka riske. Ühisrahastamine teeb investeeringud kättesaadavaks ehk on võimalik paigutada raha eri projektidesse väikeste summade kaupa. Ühisrahastamist on ilmselt muutnud populaarsemaks ka kohati üsna kõrged tootluslubadused, milles võib aga peegelduda muu hulgas investeeringu kõrgem risk.