EDULOO PEALKIRI: Noorte muusikalise etenduse „Päris tõde" ettevalmistusprotsess ja teostamine
KOOLI NIMI: Paide Gümnaasium
EDULOO ESITAJA: Anne Toomistu
EDULOO EESTVEDAJAD: Andriana Lomakina ja Erlanne Vahter
KLASS/VANUSERÜHM: 11. klass
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 16.06.2017 – 18.05.2018

TEGEVUSE EESMÄRK: 11. klassi õpilaste Andriana Lomakina ja Erlanne Vahteri algatusel sündis õpilasuurimus pealkirjaga „Noorte muusikalise etenduse ettevalmistusprotsess ja teostamine". Praktilise uurimistöö teemavalikul osutus tegevuse käivitajaks suur soov ja unistus luua midagi põnevat ja erinevat võrreldes varasemate koolis tehtud praktiliste uurimistöödega.
Praktilise uurimistöö eesmärkideks seati nauditava muusikalise etenduse lavastamine, enda ettevõtlikkuse ja loovuse ja arendamine ning meeskonnatöö korraldamine.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Paide Gümnaasiumi 11. klassi õpilased Andriana Lomakina ja Erlanne Vahter lavastasid praktilise uurimustööna Paide Muusika- Teatrimaja teatrisaalis muusikalise etenduse „Päris tõde".  Muusikalise etenduse lavastamise idee tuli Andrianalt ja stsenaariumi autoriteks olid õpilased ise. Eelnevalt tuli neil õpetaja Anne Toomistu juhendamisel koostada lavastuse eelarve, küsida hinnapakkumisi, kirjutada rahalise toetuse saamiseks projekt, organiseerida reklaam, tegeleda lavakujunduse ja tegelaste kostüümidega.
Õpilastel õnnestus enda tegevusse kaasa haarata paljud koolikaaslased, vilistlased ja õpetajad, kes panustasid omalt poolt etenduse kordaminekusse. Lõpptulemusena jõudis lavale nauditav. elamusterohke ja publikult rohkeid kiidusõnu teeninud muusikaline etendus, mille käigus arenes põnev sündmuste rida koos suurepäraste muusikaliste etteastete ja võrratu näitlejatööga.

PARTNERITE KAASAMINE:

  1. Paide Linnavalitsus toetas helitehnika ja valgustehnika rendikulude maksmist
  2. Paide Muusika- ja Teatrimaja toetas ettevõtmist teatrisaali ja ruumide üüriga
  3. Paide Gümnaasiumi juhtkond toetas positiivse heakskiiduga ja bürootarvetega ning paljude muude vajalike pisiasjadega (proovid kooli ruumides, reklaamplakatite trükk, toetajakaartide müük jms)
  4. Lapsevanemad Egle ja Andrei Lomakin toetasid etenduse dekoratsioonide ja butafooria soetamist ja lavaleseadmist
  5. 12. kl õpilane Germo Aabla kujundas reklaamplakati ja toetajakaardid
  6. Paide gümnaasiumi õpilased, kooli poiste-, laste- ja segakoori lauljad, õpetajad, vilistlased ja lapsevanemad olid etendusse kaasatud etenduse osatäitjatena ja ka lavataguste jõududena
  7. Muusikaõpetaja Malle Nööp õpetas selgeks etenduses ettekandele tulnud poistekoori laulunumbri
  8. Muusikaõpetaja Anne Toomistu oli lavastuse muusikajuht, etenduse laulunumbrite õpetaja ja praktilist uurimistööd teostavate õpilaste juhendaja