EDULOO PEALKIRI: Projekt „Kõik õue"

ÕPPEASUTUSE NIMI: Paide Sookure Lasteaed

EDULOO ESITAJA: Kertu Viilup

EDULOO EESTVEDAJA:  Mari Reiljan-Torm, Kertu Viilup

KLASS/VANUSERÜHM: 2.-7. aastased lapsed

TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 1. oktoober 2018 – 31. mai 2019

TEGEVUSE EESMÄRK: Rohke värskes õhus viibimine aitab ennetada väikelaste füüsilise ja vaimse tervisega seotud riske ning on soodne laste arengule. Õues viibinud lapsed on toas rahulikud ning keskendumisvõimelised, kasvab spontaanne tähelepanuvõime. Õuesolemisega harjunud lastel ei ole looduses kunagi igav, see on neile lõputu seiklus. Loodusest saadavad kogemused mõjuvad soodsalt laste tervisele, motoorsetele võimetele, õpivõimele ja loomingulisusele, aitavad kaasa positiivsete sotsiaalsete suhete arengule ja koostööoskuse kujunemisele. Õuesolemine annab lastele võimaluse loodusega suhestumiseks – neil on võimalik aastaringselt jälgida taimi ja loomi nende erinevates arengustaadiumides. Vahetu kogemus looduse seltsis on parim viis arendamaks lastes loodushoidlikku suhtumist.

Projekti eesmärk oli ärgitada õpetajaid lastega olema õues iga ilmaga, igal aasta-ajal  iga päev niipalju kui võimalik-  hommikul, lõunal õhtul

Kõik õppetegevused, mida on võimalik õues läbiviia toimusid  õues

Õppeaasta jooksul koguda võimalikult palju õues viibitud minuteid.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Projekti eesmärk oli  ärgitada õpetajaid lastega õues olema igal ilmaga, igal ajal ja iga päev nii palju kui võimalik. Kõik tegevused, mida oli võimalik õues läbi viia, viidi läbi õues. Ka talvel, õhtul ja pimedas kui mugavam oleks toas olla. Üheks eesmärgiks oli ka  pöörata tähelepanu laste õuesoldud aja sisukusele, õpetada lapsi märkama loodust enda ümber, ning selles toimuvaid muutusi. Iga päev märkisid  õpetajad õues oldud minutid, ning õue tegevused tabelisse. Kuu lõpus lõime minutid kokku ning tunnustasime tublimaid. Aasta lõpus premeeriti kõiki rühmi õppevahenditega ning õpetajad said endale lasteaia logoga soojad sulevestid.

Kui projekti alguses oli kuulda pisut õpetajate heatahtliku nurinat projekti eesmärkide kohta, siis kiiresti tekkis õpetajates hasart ning võistlus, kes sel kuul enim õueminuteid kogub. Lapsed nautisid õuesolekut iga ilmaga ja igal ajal. Eriti põnev oli see talve õhtutel koos pea- ning taskulampidega. Kevadeti toimus igal hommikul kell 8.00 hommikuvõimlemine õues ning suvel alustasid osad rühmad oma päeva õues laste vastuvõtuga. Lapsed matkasid ja mitmeid mängupidusid viidi ka  läbi õues. Lapsed õppisid kiiresti ise riietuma, sest iga minut oli arvel. Lapsevanemad olid väga koostöövalmis, lastele toodi mitmeid varuriideid ning õhtul said nad õuest koju viia ühe õnneliku ja parajalt porise lapse.

PARTNERITE KAASAMINE:

1. Lapsed külastasid õuekäikudel erinevaid asutusi Paide linnas (muuseum, postkontor, pood, politsei jne.

2. Liikumisõpetajaid viisid tunde läbi õues nii palju kui võimalik

3. Lapsevanemad , kes tõid varuriideid

4. Kogu meie ümber olev loodus