Väätsa koolinädal
Koolinädalal on kaks asja, mis õpilased peavad välja mõtlema ja läbi viima: stiilipäevad ja klasside vahelised tegevused. Nädala raames klassid võistlevad omavahel ja koguvad punkte nii stiili, kui tegevuste eest. Vanema astme kohta peetakse punktitabelit. Loe edasi.

Albu Põhikool
Albu Põhikoolis, MTÜ Albu Noortekeskuses, Ahula Lasteaed-Algkoolis  toimus kogu kooliaasta jooksul palju üritusi ja lõimitud õppetunde keskkonnateadlikkusse arendamiseks. Kuigi selle teemalisi üritusi on meil varemgi olnud ja paljudes koolides tegeletakse tõsiselt keskkonnaharidusega, siis sellel õppeaastal me lähenesime teemale kahest erilisest aspektist. Märksõnadeks keskkonnateema juurde sai loovus ning lõiming ja koostöö, et kogu kooliaasta vältel hoida õpilaste tähelepanu ja teadlikkust kõrgel. Samuti soovisime leida põnevat väljundit taaskasutusele, mis on osa keskkonnateadlikkusest ja säästvast eluhoiakust. Loe edasi.

Retla Kool
Kooli kõrvalruumides olid aastaid seisnud päevinäinud katteriidega , kuid tugeva metallkonstruktsiooniga toolid. Mõned toolidest olid  kasutusel pikapäevarühma klassis, kuid nägi siiski välja kulunud ja inetud. Ettevõtlikkusõppe tunnis tegime ajurünnakut ja igaüks meist pakkus välja mõne idee,  mida saaksime ise oma kooli heaks ära teha. Ka paljud teised ideed olid huvitavad, kuid nõudsid liiga palju ressursse või olid teostuselt meie 5. klassile  väga keerulised. Otsustasime õpetaja abiga vahetada 16-l toolil katteriided , et saaksime neid toole kas pikapäevarühmas või kooli üritustel kasutada. Loe edasi.

Väätsa Öökool
Muuta õppimine võimalikult praktiliseks ja õppida asju neid ise läbi kogedes. Loovuse, julguse ja eneseväljendamisoskuse arendamine. Meeskonnatöö oskuse arendamine läbi ühise eesmärgi nimel koos tegutsemise. Väljaspool tunde pakkuda õpilastele uusi teadmisi ja oskusi mitteformaalses keskkonnas ja õhkkonnas. Loe edasi.

Väätsa vahvad vahetunnid
Õppeaasta eesimesel poolel tuli hoolekogu koosolekul, kus ka meie õpilasesinduse esindajad on liikmed välja lapsevanemate mure. Kuigi koolis on meeldiv ja sõbralik õhkkond ning turvaline keskkond ei saa päris rahul olla algklassi õpilaste käitumisharjumustega ning olukorraga tuleb tegeleda. Lapsed harrastavad tormakaid, lärmakaid ja vägivaldseid mänge. Õpilasesindus võttis endale eesmärgiks aidata olukorda parandada. Loe edasi.