Aineühenduste kontaktid
Eesti keel Anne Kivimäe anne.kivimäe@gmail.com
Inglise keel Gerly Lehtmets gerly.lehtmets@imavere.edu.ee
Saksa keel Ellen Rosimannus ellen@paiko.eu
Vene keel Ulvi Vaher ulvi.vaher@paidehpk.edu.ee
Matemaatika-füüsika Margit Arro arromargit@gmail.com
Geograafia-bioloogia-keemia    
Ajalugu Jaanus Moppel jaanusmoppel@gmail.com
Kunstiõpetus Mariann Kirs mariann.kirs@paidepk.ee
Käsitöö, kodundus, tehnoloogia, tööõpetus Maigi Martjak maigimartjak@tyripk.ee
Muusikaõpetus Malle Anton malle.anton@paidehpk.edu.ee
Kehaline kasvatus Piret Reinfeld piret.reinfeld@jarvasport.ee
Klassiõpetajad Dorrys Aruoja dorrys.aruoja@gmail.com
Haridusasutuste juhid ja õppealajuhatajad Kersti Kivisoo kersti.kivisoo@paidepk.ee
Informaatika Laine Aluoja aluojalaine@gmail.com
Inimeseõpetus Tiina Pihl tiina.pihl@paidehpk.edu.ee
Lasteaiaõpetajad Anu Kangur koeru.lasteaed@jarva.ee
Majandusõpetus