PEALKIRI: Avatud õppepäev "Elu(s) eeskujud"
ÕPPEASUTUSE NIMI: Roosna-Alliku Põhikool
EDULOO ESITAJA: Tiina Guutmann
EDULOO EESTVEDAJA: Riina Hiob, Tiina Guutmann
KLASS/VANUSERÜHM: 1.-9. klassi õpilased ja õpetajad
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 10. mai 2019
TEGEVUSE EESMÄRK: Eesmärk oli rikastada õppeprotsessi ja muuta traditsiooniline koolitund köitvamaks, avardada õpilaste silmaringi ja tutvustada elukestva õppe võimalusi, tuues praktikud laste juurde (sh ettevõtjad, avaliku elu tegelased ja teised kogukonna liikmed). Siduda õppetöö reaalse eluga ehk õppida elus eeskujudelt. Eesmärk oli rikastada õppeprotsessi ja muuta traditsiooniline koolitund köitvamaks, avardada õpilaste silmaringi ja tutvustada elukestva õppe võimalusi, tuues praktikud laste juurde (sh ettevõtjad, avaliku elu tegelased ja teised kogukonna liikmed). Siduda õppetöö reaalse eluga ehk õppida elus eeskujudelt.
Priit Värk (Paide linnapea) - 8.-9. klass ühiskonnaõpetus;
Krista Taim (ajakirjanik, kooli vilistlane) - 4., 5. ja 7. klass /eesti keel, ühiskonnaõpetus/;
Kaspar Tammist (abipolitseinik, arvamusfestivali vabatahtlik) - 4. ja 6. klass /eesti keel, ühiskonnaõpetus/;
Anneli Tumanski (Paide abilinnapea) - 5. klass /inglise keel/;
Riina Alev (raamatupidaja, ettevõtja) - 4. klass /matemaatika/;
Siim Pening (Playtech Estonia OÜ töötaja) - 8. ja 9. klass /programmeerimine/;
Sille Midt (hispaania keele filoloog, kooli vilistlane) ja Arseni Zubkovski - 8. ja 9. klass /võõrkeeled/;
Taisi Hekkanen (meditsiiniõde, kooli vilistlane) - 8. ja 9. klass /inimeseõpetuse, terviseõpetus/;
Anni Alev (päästeameti ennetustöö osakonna projektijuht) ja Ilmar Koppel (Paide päästekomando pealik) - 1.-5. klass /tuletõrjeolümpia, ohutus/;
Arto Saar (Paide Linnameeskonna kogukonnajuht) - 2. ja 3. klass /inimeseõpetus, kehaline kasvatus, eesti keel/;
Sille Pudel (ettevõtja, raamatupidaja) - 2. ja 3. klass /kokandustund/;
Riinu Nemvalts (ettevõtja) - 5.-6. klass /geodeetilised seadmed ja mõõtmised/;
Riina Uuk (lapsevanem) - 1. klass /kodutütred ja noorkotkad, Kaitseliit/ ja 7. klass /vene keel/.
Haridusstrateegias on üks suundadest muutunud õpikäsitus, kus on rõhutatud õpilase ettevõtlikkuse ja loovuse arendamist. Külalisõpetajate kaasamine erinevatesse ainetundidesse soodustab muutunud õpikäsituse rakendamist. Samuti sillutab avatud õppepäev "teed" koostööks kooli ja ettevõtjatega, ametnikega, avaliku elu tegelaste ja teiste kogukonna liikmetega.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: 10. mail oli Roosna-Alliku koolis avatud õppepäev. Eelnevalt tegime üleskutse vilistlastele ja kogukonna liikmetele, kes sooviksid tulla õpilastele tunde andma. Eesmärk oli siduda õppetöö reaalse eluga ehk õppida elus eeskujudelt. Varem on meil käinud külalisõpetajaid ikka üksi või kahekesi, kuid 15 inimest ühel päeval ületas meie suurimadki ootused. Kokku anti 19 tundi, millest oli palju tarkust ammutada nii õpilastel kui ka õpetajatel. Käsitletud teemad olid ajakirjandus, hispaania ja inglise keel, vabatahtlik töö, poliitika, ühiskonnaõpetus, programmeerimine, karjäärivalik, matemaatika, majandus, geodeesia, tervishoid, kodukaitse, kaitseliit, ohutus läbi tuletõrjeolümpia mängude ja paljud muud.
Tagasiside koolipere poolt oli väga positiivne, mis annab julgust sarnase päeva korraldamiseks ka tulevikus.

PARTNERITE KAASAMINE: Kokkulepped külalisesinejatega - huvijuht Tiina Guutmann, direktor Riina Hiob ja kooli hoolekogu esimees Kersti Koppel;
Sündmuse pildistamine - Paide Gümnaasiumi õpilane Hanna Melani Guutmann vabatahtliku töö praktika käigus;
Külaliste tänamine - direktor ja õpetajad;
Õpilastelt päeva tagasiside kogumine - direktor ja õpetajad;
Külaliste kostitamine suupistetega - MTÜ Roosna-Alliku Mõis.