Piirkondlike algatuste tugiprogramm

 

Tugiprogrammi elluviimine toimub perioodil 2015 - 2020, millega aidatakse kaasa maakonna majandusaktiivsuse kasvule väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkonda.

Järvamaa Arenduskeskuse poolt koostatud tugiprogramm keskendub maakonna ettevõtjatele ning sellele andis positiivse hinnangu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt moodustatud komisjon.

Programmi tegevuste eesmärgiks on ettevõtete arengupotentsiaali leidmine  ning arendamine, mille läbi tõuseb nende võimekus - parimal juhul võimekus maksta suuremat töötasu töötajatele. See eeldab ettevõtetes müügitulu kasvu ja kasumlikkuse suurenemist, parimal juhul  ekspordimahu suurenemist, mis kõik elavdab maakonna majandust.

Programmi käigus on algatatud Järvamaa mentorklubi tegevused. Mentorklubis on osalenud 84 ettevõtjat 64 ettevõttest. Planeerime korraldada 3 arengureisi, millest kaks on sisereisid ja üks välisreis. Välisreisid on suunatud konkreetsetele sihtgruppidele.

Projektis on planeeritud  2019 aasta lõpuks kasusaajaid umbes 100 alustavat ja tegutsevat ettevõtjat, kes võivad luua 20 töökohta maakonda.

Piirkondlike algatuste tugiprogrammi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Tööhõivekava maksumus perioodil 2017-2019 aastal on 208 754 eurot ning 2015 - 2016 aastal oli 104 018 eurot, mis summeeritult on 312 772 eurot. 

Ettevõtjatele suunatud tegevustega saab tutvuda siin.