Ressursitõhususe tõstmiseks kuni 200 000 EUR toetust

Järgmistele tootmisprotsessi ümber kujundamisega seotud tegevustele saab taotleda toetust:

  • ressursisäästu lahenduste väljatöötamine ja rakendamine;
  • seadmete soetamine ja/või väljavahetamine uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu;
  • seadmete soetamine oma tootmisjääkide kasutamiseks, mis vähendavad primaarse ja suurendavad teisese toorme kasutamist tootmisprotsessis;
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendused tootmisprotsessis, mis tagavad ressursisäästu;
  • keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamine ja registreerimine, mis tõstavad ressursitõhusust.

 

Alates 1. juunist on Keskkonnainvesteeringute Keskuse E-toetuse keskkonnas avatud ettevõtete ressursitõhususe toetus. Taotlusi saab E-toetuse keskkonnas esitada kuni 15. juulini 2020 kl 12.00.

Tegemist on lõpptähtajata vooruga ning toetust antakse kuni vooru eelarve täitumiseni taotluste esitamise järjekorras. Taotlusvooru eelarve on 7 120 200 eurot, millele lisanduvad vabanevad vahendid lõppevatest projektidest.

Toetuse eesmärk on suurendada ressursitootlikust ettevõtetes innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Meetme tegevuse raames toetatakse ettevõtete innovaatilisi energia- ja ressursitõhususe investeeringuid.

NB! Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1301/2013 artikli 3 lõike 3 punktides a) – e) nimetatud tegevustele abi ei anta (ETS süsteemiga hõlmatud käitised ei saa toetust tegevustele, mis on suunatud CO2 vähendamisele, et vältida topeltrahastamist).

Kes saavad toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda töötleva tööstuse ettevõtted. Toetuse taotleja võib olla äriühing, kelle põhitegevus vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstus (EMTAK 2008 jagu B, alajagu 05-09) või töötlev tööstus (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 10-33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 12).

Kui suur on toetus?

Toetuse summa on kuni 200 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%.

Toetuste kohta saab juurde lugeda KIK kodulehelt

Lisaküsimuste korral palun võtke ühendust 

Ermo Brecher

Ettevõtluskonsultant
Tel. 515 8238
Skype: ermobrecher
e-post: 
ermo.brecher@arenduskeskused.ee