« Tagasi

Mõtle kaasa: Järvamaa uuendab maakonna arengustrateegiat

SA Järvamaa eestvedamisel on valminud Järva maakonna arengustrateegia 2035+ uuendustega eelnõu. 

 

2022. aastal väldanud kümnete kokkusaamiste ja nõukodade töö tulemusel on arengustrateegias toimunud olulised muutused strateegilistes eesmärkides ja tegevuskavas. Lisaks juhtgrupi seminaridele käis koos 12 erineva valdkonna nõukojad. 

 

SA Järvamaa nõukogu esimees ja Järva vallavanem  Toomas Tammik, kes veab maakonna poliitilist koostööd: "Järvamaa arengustrateegia on maakonna tähtsaim arengut suunav dokument. Praegune eelnõu väljendab kolme omavalitsuse kasvanud koostöötahet ja vajadust selle järele. Peame tänases seisus hakkama oma teenuseid ümberkujundama. Mõtlema, kuidas teha seda inimkeskselt ja tõhusalt. Meie ühine küsimus on, milles peame pead kokku panema, kuidas kujundada maakonna ülest teenusvõrgustikku."

Paide Linnapea Kulno Kleini arvates on olulisem regionaalpoliitika mõjutamine: "Minu jaoks on see strateegiline eesmärk number üks! Eesti regionaalpoliitika on hetkel väga nõrk - lõhed piirkondade vahel kasvavad endiselt ja Järvamaa peab siin kõvasti pingutama, et regionaalpoliitilised otsused meiega arvestaks. Selleks tuleb meil koostööd teha ka teiste maakondadega. Osaleme kindlasti Kesk-Eesti arenguleppe koostamises."

Türi vallavanema Kati Nõlvaku meelest on tähtis jagatud teadmus ja innovatsioon: "Uuendatud arengustrateegia paneb lati päris kõrgele - peame edaspidi koostöös innovatsiooni looma! Teadmusvõrgustikud, innovatsiooniprotsessid ja disainmõtlemine on suurtes omavalitsustes juba eilne päev, meie aga alles hakkame sinna jõudma. Nutikad lahendused, tehnoloogia ja digilahenduste kasutamine on muutunud meile lausa hädavajalikuks," ütles ta. 

 

SA Järvamaa juhataja Siret Pihelgas peab maakonna arengustrateegiat ka sihtasutuse organisatsiooni strateegiaks: "Arengustrateegia seab maakonna tasandile küllaltki suured ootused. Me peame mõtlema kuidas neid täita. Üks peamine võimalus on kasutada selleks avanevaid regionaaltoetuste meetmeid. Sihtasutus tegeleb ka ettevõtluse arendamisega, mille jaoks kohalikel omavalitsustel võimekust ja ressurssi napib. Üks oluline ülesanne ongi aidata väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel läbida digitaliseerimine ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtt, et suurendada tootlikkust ja lisandväärtuse pakkumist. Läbi innovatsiooni ja inkubaatori teenuste soovime toetada uute ettevõtjate sündimist. "

 

Arengustrateegia protsessi eesmärgiks on maakonna ülese koostöö paranemine, mille tulemusena paraneksid kohalikud teenused ja Järvamaa oleks paremini esindatud regionaalpoliitikas. Arengustrateegia protsessi konsultandi Maiko Kesküla sõnul on protsess tekitanud uusi koostöövorme ja parandanud valmisolekut regionaaltoetuste taotlemiseks. "Dokumendist kindlasti olulisem on protsessis tärganud koostöö ise ja teadmiste jagamisel sündinud uued taipamised, kuidas probleeme lahendada ja seda just koos, maakonna tasandil," sõnas konsultant. "Samas avanevad käesoleval 2023. aastal maakonnale väga olulised regionaaltoetuste miljonid. Arengustrateegia uuendamise käigus oleme valmistanud ette ideid ja projekte, millele üldse raha taotleda, sest seda saab teha enamikel juhtudel vaid maakonna või veel parem maakondade ülestele projektidele. Ehk siis paremini läheb maakondadel kellel on head koostööprojektid," rääkis arengustrateegia uuendamist eestvedanud konsultant. 

 

Uuendatud dokumendid: arengustrateegia eelnõu ja tegevuskava.

 

Ootame ettepanekuid ja tagasisidet arengustrateegiale 3. veebruarini 2023. 

 

NB! Avalik arutelu Järva maakonna arengustrateegia 2035+ üle toimub 2. veebruaril kell 10:00 Paide Muusika- ja Teatrimaja väikses saalis.

 

Lisainformatsioon:

Maiko Kesküla

SA Järvamaa

Järvamaa arengustrateegia konsultant

Tel: +372 56 67 58 59

e-post: maiko@jarva.ee

https://jarva.kovtp.ee/

 

Teate edastas:

Riina Hiob

Noorte ettevõtlikkuse koordinaator

SA Järvamaa

riina@jarva.ee