Valitsus täpsustas eriolukorra järgseid piirangui

Muuhulgas oli teemaks avalikud üritused. Avalikud üritused nagu kinod, etendused, kontserdid on lubatud 1. juunist

Alates 1. juunist on lubatud avalikud üritused nagu kinoseansid, etendused, kontserdid, laadad, festivalid, konverentsid jne nii sise- kui välitingimustes. Seda juhul kui ürituse korraldaja tagab 2+2 nõude, siseruumides maksimaalselt 50 protsendi täituvuse ning üritusest ei tohi osa võtta rohkem kui 50 inimest. Välitingimustes ei tohi avalikust üritusest osa võtta rohkem kui 100 inimest. Alates 1. juulist on osalejate arvu piiranguteks 500 inimest sisetingimustes ja 1000 inimest välitingimustes.

Avalike koosolekute tingimused peaks olema samad, kui 16.05 välja kuulutatud: Avalikke koosolekuid tohib pidada ainult juhul kui järgitakse 2+2 reeglit. Sisetingimustes tohib avalikke koosolekuid pidada juhul kui tagatakse kuni 50 protsendilise täituvuse nõude täitmine. 18. maist tohib osavõtjaid olla kuni 10 inimest; 1. juunist 50 inimest ning alates 1. juulist kuni 500 inimest. Välitingimustes tohib avalikke koosolekuid pidada juhul kui korraldaja tagab alates 18. maist osalejate arvu mitte rohkem kui 100 inimest ning alates 1. juulist osalejate arvu mitte rohkem kui 1000 inimest. Järgida tuleb 2+2 reeglit.

Täpsemalt viimased täiendused: https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-tapsustas-eriolukorra-jargseid-leevendusi

Eelmise nädala põhiuudis leevenduste kohta: https://www.kriis.ee/et/uudised/eriteade-valitsus-kinnitas-parast-eriolukorda-edasi-kehtivad-piirangud-ja-leevendused