Alanud on Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030 avalik konsulteerimine

avaliku konsultatsiooni tähtaeg 19.06

Tegemist on arengukavaga, mille alla kuulub ka kodanikuühiskonna programm

Arengukavaga seatakse eesmärke ja suunatakse rahvastiku kestlikkuse, kodanikuühiskonna, üleilmse eestluse ning kohanemise ja lõimumise valdkonda , kui ka nendega tihedalt seotud tulemusvaldkondi.

Arengukava koostamise ettepanekus selgitatakse arengukava koostamise vajadust ja eesmärki, antakse ülevaade valdkonna hetkeolukorrast, olulisematest lahendamist vajavatest probleemidest, esialgne hinnang valdkonna arengukava rakendamisega kaasnevale eeldatavale mõjule ning kirjeldatakse arengukava koostamise juhtimise protsessi, sh arengukava koostamise ajakava.

Avaliku konsultatsiooni tähtaeg: 17.06.2020 23:59

Avalikule konsultatsioonile esitatud ja sellega seotud dokumendid on kättesaadavad EISis.

Link eelnõu toimiku vaatele: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/947cb7a1-4cdb-404c-85e0-1cdf669bdd5e

Link avaliku konsulteerimise etapile: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/947cb7a1-4cdb-404c-85e0-1cdf669bdd5e?activity=2

(PS! lingid avanevad vist ainult Internet Exploreris)