EDULOO PEALKIRI: Ettevõtliku lapse koolitund on põnev!
ÕPPEASUTUSE NIMI: Koeru Keskkool
EDULOO ESITAJA: Carolyn Mets
EDULOO EESTVEDAJA: Kerle Põlver
KLASS/VANUSERÜHM: 3. klass
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 1. september 2018 – 10. juuni 2019
TEGEVUSE EESMÄRK: Tegevuse eesmärgiks oli aktiviseerida õpilasi mõtlema ja vastutust võtma, ühtlasi muuta koolitund huvitavaks.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS:  „Ettevõtliku lapse koolitund on põnev!" algas sügisel, koos 3. klassi majandusõpetuse tundidega. Õpilaste poolt tuli suur soov teha õppekäike ning kuigi traditsiooniliselt korraldab neid õpetaja, siis otsustati üheskoos, et õpilased saavad ise õpetajale ja teistele õpilastele õppekäigud korraldada. 
Alustati huvipakkuvate ettevõtete ja  asutuste kaardistamisest ja valiti demokraatlikult välja sobivaimad kohad, kuhu õppekäike teha. Seejärel hakati õppima, kuidas pidada läbirääkimisi, kuidas teha ametlikke telefonikõnesid ja otsida ettevõtete kohta internetist infot (viia ennast kurssi asutuse taustainfoga). Kõik etapid mängiti läbi ja harjutati tunnis üksteise peal. Vabatahtlikult jagasid õpilased omavahel ära, kes mida teeb ning kes mis asutusega ühendust võtab. 
Oligi käes hetk, mil asuti töö kallale. Taustteadmised olid olemas ning algas kokkulepete ja organiseerimise faas. Esimesed õppekäigud innustasid ka teisi rohkem pingutama ning oli ka nii usinaid õpilasi, kes lausa mitu õppekäiku organiseerisid.
Õppekäigud olid väga erinevad. Mõni läks kergemini ja mõne puhul tuli läbirääkimisi pidada mitu korda.  Just need olid hetked, mil õpiti kõige rohkem. Näiteks ühte ettevõttesse tahtsid õpilased minna juba talvel, lausa kaks korda planeeriti ja suheldi, kuid õppekäik jäi ootamatuste tõttu ära. Õpilased ei jätnud jonni ja kolmandal korral tasus vaev end ära ning saadi õppekäigule!
Peale külastusi anti tagasiside nii asutusele, õpilastele kui ka iseendale. Seda tehti arvamuslugudena. Õpilaste tagasiside oli väga positiivne. Tänu eduloole on saanud kaks õpilast 3. klassist tuule tiibadesse, nad on hakatanud arendama oma äriideed ning näevad selle nimel igapäevaselt vaeva. Samuti tunnustati kahte õpilast Koeru Keskkooli Aasta Galakesel „Aasta ettevõtlik laps" tiitliga.

PARTNERITE KAASAMINE:
1. Pubi Janune Kägu  – õppekäigu vastuvõtja Meelis Koroljov (organiseerisid Hannes ja Markus)
2. AS Konesko – õppekäigu vastuvõtja Katrin Perlin (organiseeris Lilian)
3. Koeru Perekodu – õppekäigu vastuvõtja Liia (organiseeris Maksim)
4. Järva PM OÜ – õppekäigu vastuvõtja Külli Pirnipuu (organiseerisid Johannes ja Karl)
5. Koeru jahiklubi – õppekäigu vastuvõtjad jahimehed Rene Järvmägi ja Joel Potman (organiseerisid Rein Oliver ja Karl Oskar)
6. Lembit Liin FIE (mesinik)– õppekäigu vastuvõtja Lembit Liin (organiseerisid Johannes ja Karl)
7. Kerle Põlver – majandusõpetuse õpetaja, juhendaja
8. 3. klassi klassijuhatajad Külli Pällo, Maarja Mänd – koostöö, saatjad