Ettevõtlusteadlikkuse arendamine

 

Ettevõtlusteadlikkuse arendamise programmi toel on Järvamaa ettevõtlikel inimestel võimalik saada meilt järgmiseid teenuseid:

•             nõustamist oma äriideele ning äriplaanile
•             infot erinevate rahastamisvõimaluste kohta
•             abi investeerimisinfo kokkupanemiseks ja vahendamiseks investorile
•             võimalust osaleda alustava ettevõtja baaskoolitusel
•             võimalusi kaasa lüüa maakonna ettevõtluspäeval ja -nädalal

Need teenused saavad võimalikuks tänu ettevõtlusteadlikkuse arendamise programmile, mida rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks esitame igal aastal EAS-le tegevuskava, mille järgi planeerime oma tegevusi detailselt, et saavutada maakonnas kokkulepitud tulemusi. 

2018 aasta tegevustoetuse maht on 53 427 eurot.  

Täpsemat infot programmi kohta on võimalik saada siin.