Ettevõtlusteadlikkuse arendamine

Järvamaa arenduskeskuse ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakonna ettevõtluse arengut.

Kuidas alustada? Kuidas arendada oma ettevõtet ja jõuda uuele tasemele?

Kuidas orienteeruda toetuste süsteemis ja saada ettevõtluse jaoks vajalikku infot?

Need on vaid mõned küsimused, millele aitame vastuseid leida.

 

Tasuta ärinõustamine pakub kõigile alustavatele ettevõtjatele võimaluse teha läbimõeldud arendusotsuseid ja saavutada oma äriplaanis seatud eesmärke.

 

  • Anname nõu kõigi alustava ettevõtja teekonna sammude astumisel,
  • Jagame infot toetusvõimaluste, maakonna ettevõtluse ja eraturu konsultantide teenuste kohta,
  • Aitame läbi mõelda äri- ja arenguplaane,
  • Eelnõustame ja eelhindame võimalikke starditoetuse taotlejaid,
  • Võimaldame osaleda alustava ettevõtja baaskoolitusel
  • Võimaldame kaasa lüüa maakonna ettevõtluspäeval ja -nädalal

 

Need teenused saavad võimalikuks tänu ettevõtlusteadlikkuse arendamise programmile, mida rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks esitame igal aastal MTÜle Maakondlikud Arenduskeskused tegevuskava, mille järgi planeerime oma tegevusi detailselt, et saavutada maakonnas kokkulepitud tulemusi. 

2022. aasta tegevustoetuse maht oli 58 450 eurot.