Järvamaa Ettevõtete Akadeemia

Järvamaa Ettevõtete Akadeemia on Järvamaa Arenduskeskuse poolt ellu kutsutud koolituste* ja seminaride sari eesmärgiga pakkuda ettevõtlusalast tuge ja uusi teadmisi tegutsevatele tootmisettevõtetele.

Igal kohtumisel keskendutakse erinevale teemale, toote arendusest tööstuse automatiseerimiseni ja digitaliseerimiseni, personalijuhtimisest finantsjuhtimiseni. Sarjast leiavad endale huvipakkuvat nii tootmisettevõtete eestvedajad kui ka keskastmejuhid. Kooskäimiste peamine eesmärk on omavahel praktiliste kogemuste vahetamine, kontaktide loomine ja koostöövõrgustiku elavdamine.

Kuni 2021. aasta maini (k.a.) iga kuu kolmandal kolmapäeval kell 15.00 ehk kord kuus aset leidvad "Järvamaa Ettevõtete Akadeemia" loengud toovad kohalikele tootmisega tegelevatele ettevõtjatele koju kätte valdkonna asjatundjad ja praktikud. Koolitajateks on valitud oma ala tipud, kelle põhifookus on praktilisusel. Loodame ettevõtjale pakkuda just seda, mida ta täna enim vajab ja ootab.

Sihtrühm: Järvamaa tootmisettevõtted, mis tegutsevad ennekõike puidu-, metalli- või toidutootmise valdkonnas.

 

* Koolitustel osalemise toetust käsitletakse vähese tähtsusega riigiabina (VTA).

Järvamaa Ettevõtete Akadeemia toimub PATEE (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks) projekti raames ning Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu toel.

 

Koolituste koordinaatoriks on Kristina Gudinas.

Lisainfo telefonil 5039073 või e-post kristina@jarva.ee