Noorte ettevõtlikkuse suuna tegevusi Järvamaal toetavad
Euroopa Regionaalarengu Fond

  

Noorte ettevõtlikkuse lingid

Ideepank:
Ettevõtlik kool
E
ttevõtlusõppe tugimaterjalid kõikidele haridustasemetele
MTÜ Ettevõtlusteater
"Ettevõtlikkuse edendamise" võrgustik
Karjäärinõustamine
Õpilasfirmad ja ettevõtlusõpe

Ettevõtlusõpet toetavad tegevused ja mängud:
Maailmahariduse materjalid koolidele, õpetajatele ja noorsootöötajatele: http://www.maailmakool.ee/
Noorteagentuur: http://euroopa.noored.ee/
Ettevõtlusööpäeva laager ja mäng Turuplats: http://jaalumni.ee/#ja-alumni-estonia

Mängud erinevatele vanuseastmetele:
http://www.ettevotluskyla.ee/
http://www.ametiguru.ee/
http://www.minuraha.ee/