Kesk-Eesti DMO

26.07.23

EAS EL logodProjekti eesmärk on Järva ja Viljandi maakonna ning Tõrva ja Põltsamaa valla turismiettevõtete konkurentsivõime kasvatamine läbi säästva turismi ja turvalise teenuse põhimõtteid rakendava turismiteenuse arendamise, samuti uute turismitoodete loomiseks koolitus- ja mentorprogrammi loomine ja rakendamine. Nimetatud programmi loomisel võetakse aluseks riikliku turismiinfosüsteemi ja Statistikaameti andmed, kaardistatakse piirkonna ettevõtjate arenguvajadused ja ootused arendustegevustele ning viiakse läbi külastajauuring. Projekti mõjul kasvab  turismiettevõtete konkurentsivõime ja piirkonna atraktiivsus külastajate seas üldiselt. Toimub piirkonna turismiettevõtete võrgustumine ja arendusorganisatsioonide põimumine, mis loob eeldused jätkusuutliku ja võimeka sihtkohaarendusorganisatsiooni (DMO) loomiseks.

DMO alguseks on 1.jaanuar 2023. 

DMO tegemised 

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

 

Toimetaja: PIRET SIHVER