Maakondadeülene ühisprojekt „KESK-EESTI ETTEVÕTLUSINKUBAATOR 2024-2026" 

Kolm Kesk-Eesti maakonda jätkavad piirkonna ettevõtluse arendamist ja ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamist ühisprojektiga „Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator 2024-2026".
 

Eesmärk

Suurendada koostöövõrgustikuna Kesk-Eestis (Jõgeva, Viljandi ja Järva maakonnad) ettevõtlusaktiivsust ja ettevõtlusteadlikkust ning soodustada kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomist aidates arendada ja uuendada ettevõtete ärimudeleid, tootearendustegevust, soodustada ettevõtjate (eriti mikroettevõtete) arendustegevust, leida koostööpartnereid viies ettevõtte kiiresti kokku õigete inimestega ja institutsioonidega, luua kontakte uutel ja olemasolevatel eksportturgudel.
 

Tegevused

Ühisprojekti tegevused on suunatud eelkõige ettevõtjatele innovaatiliste toodete ja teenuste väljaarendamiseks ning ärimudelite muutmiseks. Lisaks korraldatakse ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamiseks programme noortele vanuses 7-26 eluaastat ja ettevõtlusõppega tegelevatele õpetajatele ja õpilasfirmade juhendajatele ning kogukondadele.  Projekti vältel toimuvad ettevõtlikkusteadlikkust suurendavad õppereisid nii Eestisse kui ka välismaale ja teaduskonverentsid.
 

Partnerid

Projekti partnerid on SA Viljandimaa Arenduskeskus (juhtpartner), SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ning SA Järvamaa. Koostööprojekti "Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator 2024-2026" rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest "Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond"  75% ulatuses. Projekti kogumaht on 1 908 455 eurot, millest toetus 1 431 341 eurot ja omafinantseering  477 114 eurot.