SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali eesmärk on suurendada Eestis avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste tegevusvõimekust ja kujundada nende tööd soodustavad keskkonda. Teeme seda peamiselt läbi erinevate temaatiliste taotlusvoorude ja konkursside läbiviimise ning vahendame infot ka Euroopa Liidu Kodanike Euroopa programmi võimaluste kohta. Lisaks tellime ka kodanikuühiskonna teemalisi uuringuid.

KÜSKi avatud taotlusvoorud.