EDULOO PEALKIRI: Noorte taaskasutus moeshow TräshWalk
ÕPPEASUTUSE NIMI: Väätsa Põhikool
EDULOO ESITAJA: Kelly Saatmann
EDULOO EESTVEDAJA: Kadi Kõrts ja õpilasesinduse liikmed
KLASS/VANUSERÜHM: 1.-9. klass ja õpetajad
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 7.11.2018 -14.04.2019
TEGEVUSE EESMÄRK: Idee seeme idanes 8. klassi ettevõtlusõppe käigus toimunud õppekäigu tulemusel Väätsa Prügilasse. Seal ilmnes kurb asjaolu, et tegelikult ei osata kodudes õigesti prügi sorteerida ja paraku satub endiselt liiga palju olmeprügi hulka pakendeid, mida saaks taaskasutada. Prügimajandus on väga suunatud taaskasutusele ja üllatavalt palju prügi saab lõplikult realiseerida. Loomulikult pidasime oluliseks selles osas midagi teha. Arutasime õpilasesindusega ja idee hakkas vaikselt teostuse poole liikuma. TräshWalk soovis populariseerida Väätsa Põhikoolis taaskasutust ja keskkonnahoidu. Tahtsime, et õpilased astuksid enda mugavustsoonist välja ja looksid kõik koos taaskasutavatest materjalidest loovaid riideesemeid.
Õppetööga on see seotud nii käsitööga ning loodusõpetusega. Üritus aitas käsitöös areneda ja loovust seal proovile panna. Riideesemeid lubati valmistada ka käsitöötundides. Keskkonnaprobleemide tähtsust aitasid esile tuua looduseõpetuse tunnid. Üritus oli Väätsal esmakordne, seega aitas see luua meile uusi traditsioone. Üritus oli avatud kogu meie kogukonnale. Kuigi Eestis on selliseid moeetendusi ennegi tehtud, pole need veel populaarseks saanud. Nii loodab ka TräshWalk, et meie tegemised aitavad muuta keskkonnasäästlikud üritused trendikas ja oluliseks ning tuua tähelepanu olulisele ja vajalikule. See, kuidas me taaskasutame ja oma keskkonda hoiame on oluline mitte ainult täna, vaid oluline ka tulevastele põlvedele. Väga vahva meie projekti osas oli ka just õpetajate toetus. Inglise keele õpetaja oli ka ühe disaini modelliks.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Oluline oli selle projekti kaudu teadvustada, kui oluline on märgata enda ümber kuidas "prahti" tegelikult on võimalik realiseerida. Et see on enamjuhul siiski taaskasutatav materjal. Kui palju me suudame tegelikult ise muuta seda planeeti kus elame, kui alustame esmalt pisikeste asjade muutmisest, mida pole keeruline teha, aga mis võivad palju muuta. Samuti on oluline märgata, et oleksime tähelepanelikud tarbijad, eriti praegusel ületarbimise ajastul. Miks osta uus ese, kui on võimalik läbi taaskasutuse luua midagi palju väärtuslikumat. See on austus meid ümbritseva looduse vastu.
VÄÄTSA NOORED MUUTSID „PRÜGI" MOEKOLLEKTSIOONIDEKS
Märtsikuu viimasel reedel toimus Väätsa Põhikoolis moeetendus Träsh Walk, kus koolinoored tõid lavale „prügist" valmistatud moekollektsioonid. Eestis varemgi tehtud, kuid Väätsal esmakordselt toimunud ürituse eesmärk oli õpetada koolinoortele keskkonnahoidu ja taaskasutust ning näidata äraviskamisele minevaid asju väärtusliku materjalina.

PARTNERITE KAASAMINE:
1. Türi noorte osaluse fond, rahastus
2. Kelly Rihe, vilistlane pildistas üritust
3. Kelly Saatmann, õhtujuht, tegeles auhindadega
4. Laivi Pilipenko, tegeles žüriiga, tegeles auhindadega
5. Rait Pilipenko, helitehnik
6. Meelis Pilipenko, helitehnik
7. Õpilasesinduse liikmed aitasid üritust korraldada
8. Väätsa Põhikooli õpilased – valmistasid ürituseks vajalikke riideesemeid
9. Õpetajad ja lapsevanemad – olid abiks õpilastele
10. Ivi Kukk – inglise keele õpetaja – oli modelliks õpilaste disainile
11. SA Järvamaa Arenduskeskus – õppereisi transpordi toetus
12. Arvi Viidemann -  filmis üritust
13. Rainer Pesti – lapsevanem, kes tutvustas meie üritusel taaskasutust ja rääkis õpilastega olulistel teemadel ning organiseeris meile kooli olulised sorteerimisprügikastid.