SA Järvamaa Arenduskeskuse nõukogu liikmed


Rait Pihelgas - nõukogu esimees
rait.pihelgas@jarva.ee
Tel 505 1762

Priit Värk
priit.vark@paide.ee
Tel 5805 3895

Peeter Särg
saerg@hotmail.com
Tel 5363 3125

Rainer Eidemiller
rainer@weissenstein.ee
Tel 508 7217

Enno Vaab
maoinvest@maoinvest.ee
Tel 509 4515

Pipi-Liis Siemann
vallavanem@tyri.ee
Tel 527 9775

Siret Pihelgas
siret.pihelgas@paide.ee
Tel 518 8123

Aivar Koplimets
aivar@terasman.ee
Tel 5101 631