JÄRVAMAA ON ROHELINE SIHTKOHT

Green Destination Silver logo

Järvamaa on liitunud kestliku turismi rahvusvahelise võrgustikuga Green Destinations ehk rohelised sihtkohad. EAS Turismiarenduskeskuse eestvedamisel Eestis käivitatud pilootprogrammis osaleb Järvamaa ühena seitsmest Eesti sihtkohast ning kevadel 2021 omistati Järvamaale hõbetaseme tunnustus Green Destinations Silver Award.

Ühtlasi pääses Järvamaa nii aastal 2020 kui 2021 ja 2022 roheliste sihtkohtade TOP100 valikusse. Lisaks põhjalikule hindamisprotsessile hõlmas see kestliku turismi edulugusid, milleks Järvamaa puhul oli esimesel korral Paide keskväljaku ruumieksperiment,  teisel Vargamäe muuseumi nutikas aastanäituse kontseptsioon ja kolmandal Kirna mõisa edulugu tulbiväljade loomisel.

Green Destinations TOP100 logo

Roheliste sihtkohtade võrgustiku põhiväärtusteks on

 • ehe – väärtustatakse kohalikke traditsioone ja pärandkultuuri;
 • vastutustundlik ja lugupidav – arvestatakse kohaliku kogukonnaga ning välditakse massiturismi;
 • majanduslikult jätkusuutlik – turismi edendades luuakse töökohti ning kaasatakse kohalikke;
 • keskkonna- ja kliimasõbralik – välditakse keskkonna halvendamist ja saastamist, tegeletakse kliimamuutusest tingitud probleemidega sh rahvatervise eest hoolitsemine;
 • loodussõbralik – kaitstakse väärtuslikke maastikke, ilusaid vaateid, elupaiku ja elusloodust.

Kõikjal maailmas on keskkonnateadlikkus kasvanud ning järjest suurem hulk inimesi valib reisisihiks vaid neid paiku, mille puhul võib olla kindel, et seal tõesti arendatakse turismi loodussõbralikult.

Soovime, et Järvamaa turismiteenuste pakkujate hulka lisanduvad ettevõtjad ja organisatsioonid jagaksid rohelise sihtkoha põhimõtteid. Soovitused tuginevad kestliku turismi kvaliteedimärgiste Green Key ja EHE nõuetele, mis ühtlasi tähendab, et neid järgides luuakse endale eeldused sobiva märgise taotlemiseks tulevikus.

Green Destinations TOP100 Vargamäe storyKeskkonnasõbralikult tegutsev turismiteenuse pakkuja Järvamaal:

 • pakub külastajale ehedaid elamusi ja ausat kaupa;
 • lähtub oma teenuste loomisel kohalikust kultuuri- ja looduspärandist;
 • sobitab oma teenused ümbritsevasse keskkonda parimal võimalikul moel;
 • arendab oma majandustegevust keskkonnateadlikult ja loodust säästvalt;
 • tutvustab oma tegevust ja teenuseid atraktiivselt, ausalt ja asjakohaselt;
 • väärtustab külalislahkust ja püüdleb teenuse kvaliteedi pideva parendamise suunas.