Teenused ettevõtjatele


Järvamaa Arenduskeskus on Järvamaa Omavalitsuste Liidu loodud sihtasutus. Oleme üks osa üle-Eestilisest maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikust,  kus töötab kokku üle 150 inimese. Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku suurim koostööpartner on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Tänu sellele koostööle on võimalik ettevõtjal saada nõustamisi tasuta ehk selle teenuse pakkumise rahastus toimub Euroopa Liidu toel läbi "Ettevõtlusteadlikkuse arendamise programmi "
Ettevõtluse valdkonnas nõustab arenduskeskus nii potentsiaalseid, alustavaid kui ka tegutsevaid ettevõtjaid.

Potentsiaalsetele ja alustavatele (kelle ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud vähem kui 3 aastat) ettevõtjale pakutavad teenused:

 • ettevõtlusega alustamise nõustamine,
 • äriplaani nõustamine,
 • projektitaotluste nõustamine,
 • arengunõustamine,
 • infopäevade ja ümarlaudade korraldamine
 • koolituste korraldamine

Nõustamise eesmärk on toetada alustaja äriplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja.

Tegutsevale (kelle ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud rohkem kui 3 aastat) ettevõtjale pakutavad teenused:

 • Info toetusvõimaluste ja taotlemise tingimuste kohta,
 • projektitaotluste - ja - aruandluse koostamise nõustamine,
 • muud ettevõtte arendamisega seonduvad küsimused.
 • ettevõtte arengunõustamine
 • infopäevade ja ümarlaudade korraldamine

Nõustamise eesmärk on toetada tegutseva ettevõtja arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saavutab klient püstitatud eesmärgid ning realiseerib oma potentsiaali maksimaalselt.

Palume broneerida eelnevalt nõustamisele aeg.

Kontakt

Sille Pudel

ettevõtluskonsultant

Tel: +372 5346 1953
E-post: sille@jarva.ee