Investorteenindus

Investorteenindus


Investorteeninduses pakub Järvamaa Arenduskeskus järgmiseid teenuseid ja tuge:

·         investorpäringute vahendamine ja hankimine;
·         kohalikele omavalitsustele investortegevustes toe ja abi pakkumine;
·         investeerimisvõimaluste andmebaasi haldamine ja info vahendamine;
·         investoritele suunatud infomaterjalide ettevalmistamine ja levitamine;
·         investorite, investeerimis-ja vahendusorganisatsioonide ning investeeringutest huvitatud ettevõtjate kontaktvõrgustike loomine;
·         investeerimiskeskkonna ja -kliima parendamise ettepanekute väljatöötamine, vastavate arendusprojektide käivitamine ning nendes osalemine;
·         viiakse ellu maakonna võimalusi tutvustavaid ühiseid turundustegevusi

SA Järvamaa Arenduskeskus toetab koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) potentsiaalseid investoreid vajaliku informatsiooni ning igakülgse asjaajamistoega.

Viited kodulehtedele: http://www.investinestonia.comwww.tradewithestonia.com

Regionaalsete investorteemaliste küsimuste ja teemadega tegeleb peale EASi ka 4 regionaalset investorkonsultanti, kes aitavad maakondlikel arenduskeskustel ja kohalikel partneritel meelitada ligi uusi ettevõtteid.

Järva-, Jõgeva-, Lääne-Viru ja Ida-Virumaa regiooni ühine investorkonsultant on
Ilmar Branno, telefon +372 5850 5150, ilmar.branno@eas.ee

Regionaalset investortegevust toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 

Järva County Development Center supports potential foreign investors with necessary information and administration support in a collaboration with Enterprise Estonia (EAS) and local governments. Joint marketing activities for introducing the county potential opportunities and helping local governments to prepare Real Estate offers are implemented under the leadership of Development and Enterprise Center.

There are four regional investor consultants, who are dealing with investor themed issues beside EAS. They help the regional development and enterprise centers and local governments to attract new foreign investments into the county.

 

Järva-, Jõgeva-, West-Viru and East-Viru regional investor consultant is 
Ilmar Branno, tel. +372 5850 5150, ilmar.branno@eas.ee

Business opportunities information is here

Kontakt

 

Ilmar Branno 
Järva-, Jõgeva-, Lääne-Viru ja Ida-Viru regiooni investorkonsultant 
telefon +372 5850 5150
ilmar.branno@eas.ee
Fr. R. Kreutzwaldi 5 / 44314 Rakvere
www.investinestonia.com