16.01.24

Järvamaa tervisenõukogu on moodustatud riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö ning rahvatervise strateegia elluviimise koordineerimiseks maakonnas.

Nõukogu koosseisu kuuluvad:

 • Järva vald esindaja                         
 • Paide linn esindaja                         
 • Türi vald esindaja                                          
 • Järvamaa Haigla esindaja                            
 • Koolide esindaja                             
 • Lasteaedade esindaja                    
 • Noortekeskuste esindaja              
 • Sotsiaalvaldkonna esindaja          
 • Ohvriabi esindaja                           
 • Spordiliit esindaja                                         
 • Perearstide esindaja                      
 • Psühholoogide esindaja 
 • Transpordiameti esindaja             
 • SA Järvamaa                                                   

 

Nõukogu tööd koordineerib sihtasutuse Järvamaa rahvatervise ja turvalisuse koordinaator.

Maive Premet

rahvatervise ja turvalisuse spetsialist

Tel. +372 5331 1365
E-post: maive@jarva.ee