Taotlusvoor sotsiaalvaldkonna teenuste ja toodete arendamiseks ning testimiseks – väiketoetus (avatud kuni 31.12.2019)

Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" uudsete lahenduste väljatöötamise ja elluviimise väiketoetuse Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav taotlusvoor on avatud 12. juunist 2018 kuni 31. detsembrini 2019 või kuni vabade vahendite lõppemiseni.

Toetusmeetme eesmärk on toetada uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist sotsiaalvaldkonnas. Tegevuste sihtrühmaks on erivajadusega, hoolduskoormusega ja hooldusvajadusega inimesed. Väiketoetus on suunatud esmase idee edasiarendamisele või põhitoetuse taotluste ettevalmistamisele.

Väiketoetusena toetatavad tegevused:

•            olemasoleva olukorra väljaselgitamine ning uuringute ja analüüside tegemine;
•            äriplaani koostamine;
•            prototüübi väljatöötamine ja testimine;
•            koostööpartneri otsimine ja kaasamine;
•            seminari või töötoa korraldamine;
•            inkubatsiooniteenuse ostmine;
•            teenuse või toote disainimine;
•            IT-lahenduse väljatöötamine.

Taotlejaks või partneriks võib olla juriidiline isik, riigiasutus ja kohaliku omavalitsuse asutus.

•            Toetuse vähim summa projekti kohta on 15 000 eurot ja suurim summa 40 000 eurot.
•            Väiketoetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 85%.

Lisainfo: SIIT 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.