Piirkondlike algatuste tugiprogramm

 

Tugiprogrammi "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks " elluviimine toimub perioodil 2020 - 2023, millega aidatakse kaasa maakonna majandusaktiivsuse kasvule väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkonda.

Sihtasutuse Järvamaa (end Järvamaa Arenduskeskus) poolt koostatud tugiprogramm keskendub maakonna ettevõtjatele ning sellele andis positiivse hinnangu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt moodustatud komisjon.

Programmi tegevuste eesmärgiks on ettevõtete arengupotentsiaali leidmine  ning arendamine, mille läbi tõuseb nende võimekus - parimal juhul võimekus maksta suuremat töötasu töötajatele. See eeldab ettevõtetes müügitulu kasvu ja kasumlikkuse suurenemist, parimal juhul  ekspordimahu suurenemist, mis kõik elavdab maakonna majandust.

Programmi käigus on algatatud Järvamaa Ettevõtete Akadeemia, Järvamaa tootmisettevõtete arenguprogrammid, Järvamaa Ettevõtlike Naiste Klubi, Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator ja mitmed teised tegevused. Iga arenguprogrammi raames planeerime korraldada ka antud teemalise arengureisi. 

Piirkondlike algatuste tugiprogrammi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Tööhõivekava maksumus perioodil 2020-2023 on 555 438 eurot.
2017-2019 aastal oli 208 754 eurot ning 2015 - 2016 aastal oli 104 018 eurot, mis summeeritult on 312 772 eurot. 

Ettevõtjatele suunatud tegevustega saab tutvuda siin.