EDULOO PEALKIRI: Tulesärades koduküla
ÕPPEASUTUSE NIMI: Paide Hillar Hanssoo Põhikool
EDULOO ESITAJA: Kristi Teder
EDULOO EESTVEDAJA: Kristi Teder, Urmas Mäenurm
KLASS/VANUSERÜHM: 4. klass
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: oktoober- detsember 2019
TEGEVUSE EESMÄRK: 
-Lõimida tehnoloogiavaldkonna õppeaineid: käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus, ehk tüdrukud ja poisid koos koolitunnis.
-Aidata kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus.
-Erinevate esemete disainimine ning valmistamine pakub õpilastele loomingulise eneseväljenduse võimalusi. Õpitakse hindama uudseid ja isikupäraseid lahendusi ning märkama esemete disaini.
-Kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades, toetada suutlikkust ideid luua ja neid ellu viia, vastutada tulemuste eest. 

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Sügisel plaane tehes otsustasid neljandate klasside õpilased, et jõuludeks võiks valmida üks armas kodutalu. Projektis osales 13 neljaliikmelist „peret", milles poisid-tüdrukud segamini. 
Selleks, et valmiks taludest tulesärades koduküla, tuli „peredel" istuda kokku ja teha plaan, kavand ning jagada tööülesanded. Tüdrukutele jäid tekstiili- ja poistele puutööd. Koos arutleti, milline peaks olema talumaja. Ühiselt varuti materjali. Oluline etapp maja ehitamisel oli mõõtmistöödel, projektil. Vaieldi, vajadusel abistati üksteist, rõõmustati koos tehtu üle. Sageli tekkisid ka „peretülid", mis vajasid lahendamist. Valmis šenilltehnikas tekstiilist koduhoovi pind, murule „istutati" lõngakeerdudest lilled. Kodumaja disainiti papist karbist, mis kaeti puuliistudega. Tehti esimesed sammud puidutöötlemisel (saagimine, lihvimine, naelutamine). Ehitusseguks kasutati liimi. Traaditöö tulemusena valmisid puutüved. Lehed puudele „kasvatati" lambavillast viltimistehnikas. Puud taluhoovi „istutati" kogu perega. Eriti huvitavad olid elektritööd. Saadi teada, kuidas panna kokku + ja – juhtmed, et talus süttiksid tuled.  Ja oh imet! Jõulueelsel nädalal säras kooli fuajees värvilistes tuledes kodutaludest koduküla. 

PARTNERITE KAASAMINE: Projektitöö on hea võimalus erinevate õppeainete lõimumiseks, saavutamaks seeläbi ainekavas antud vajalikud õpitulemused. Seekord oli uudne kogemus, et korraga oli tunnis juhendamas  mitme aine õpetajad.