EDULOO PEALKIRI: Türi Põhikooli projektipäev
KOOLI NIMI: Türi Põhikool
EDULOO ESITAJA: Triin Sooäär
EDULOO EESTVEDAJA: Türi Põhikooli Õpilasesindus
KLASS/VANUSERÜHM: 4.-9. klass
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 20.12.2017

TEGEVUSE EESMÄRK: Ürituse peamine eesmärk on arendada õpilastes suhtlusoskust, koostööd ning õppida läbi tunniväliste tegevuste. Soovisime pakkuda õpilastele teistmoodi koolipäeva ning suurendada ühtsustunnet. Samuti soovisime õpilastes arendada ürituse korraldamise ja planeerimise oskusi.

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Tunde viisid läbi õpetajad, korraldusmeeskonna (õpilasesinduse ja T.O.R.E.ringi) liikmed ning külalised. Punase Risti töötoas tegutses Ulvar Kuningas (esmaabi- inimeseõpetus), tantsu õpetas Türi Tantsustuudiost Helit Seljamaa (kehaline kasvatus), näitlemise tööttoas võttis õpilasi vastu Paide Teatri projektijuht Harri Ausmaa (eneseväljendus, avalik esinemine- eesti keel), filmimist ja selle alustõdesid viis läbi Priit Jõesaar Paide Huvikoolist (tehnika, eneseväljendus, avalik esinemine- IT, eesti keel). Hingest ja tervisest rääkis Leonhard Soom (inimeseõpetus). Lisaks sai meisterdada kingikotte ja võtmehoidjaid, valmistada martsipanimassist figuure (tööõpetus), mängida erinevaid meeskonnamänge. Toimus loovkirjutamise, draama, ja Eesti filmide jäljendamise töötuba (loovus, kirjandus, avalik esinemine). Karjääriõpetuse raames tutvusid õpilased erinevate erialade esindajatega ning töötubasid läbiviinud õpilased said koolitaja/õpetaja kogemuse.

Õpilased said praktiliselt oma teadmisi proovile panna.

Lugu on innovaatiline, kuna kaasatud oli 330 õpilast, kogu kooli personal ning ei viidud läbi tavapäraseid loenguid vaid töötoad olid praktilised ning paljud koolitajad väljaspoolt kooli. Samuti olid õpilased jagatud segagruppidesse, et suurendada ühtsustunnet ning omavahelist suhtlemist. Ürituse teeb oluliseks see, et kõik oli korraldatud algusest lõpuni just õpilaste (õpilasesinduse ja T.O.R.E-ringi) poolt ning selle käigus saadi kasutada nii kogemusi kui ka võtta kaasa täiesti uued kogemused, mida järgmistes üritustes kasutada.

PARTNERITE KAASAMINE: Koolivälised partnerid:

Toetajad: Õige Magus, Türi Kolledži kohvik, Tallinna Botaanikaaed, Petrone Print, Saara kirjastus, Türi Noortekeskus, Eesti Pagar, AS Kuma, OÜ Vaaros, Varrak, Nobiina tuba, Eesti Hoiuraamatukogu, Eesti Pandipakend.

Töötubade läbiviijad:
1. Taaskasutus  (Eesti Pandipakend)
2. Tants (Türi Tantsustuudio)
2. Esmaabi (Eesti Punane Rist)
8. Filmimine ja selle alustõed (Priit Jõesaar- Paide huvikeskus)
11. Paide Linnateater ja teatrist (Harri Ausmaa- Paide teatri projektijuht)
12. Hing ja tervis (Kergejõustiku treener Leonhard Soom)
Koolisisesed partnerid:
1. Kingikotid ja võtmehoidjate valmistamise-  Tööõpetuse õpetaja
2. Martsipani töötuba: õpilased (korraldusmeeskond)
3. Draama töötuba: eesti keele ja kirjanduse õpetajad
4.Meeskonnamängude töötuba: õpilased (korraldusmeeskond)
5.Loovkirjutamise töötuba: õpilased (korraldusmeeskond)
6. Film Eesti filmide lõikude põhjal: õpilased (korraldusmeeskond)
7. Õpetajad: abilised töötubades (liikusid koos oma grupiga)
8. Söökla: toitlustamine