Turismi koordineerimine

Sihtasutus Järvamaa koordineerib Järvamaa turismitegevusi ja aitab suunata turismi arengut. Eesmärk on tutvustada Järvamaad kui huvitavat ja mitmekülgseid tegevusvõimalusi pakkuvat turismisihtkohta Eestimaa südames.

Sihtasutus haldab turismiinfot kogu maakonna  vaatamisväärsuste ja turismiteenuste kohta, tegeleb turismitrükiste koostamisega, koordineerib maakonna turismiinfo jaotuskanalite võrgustikku, tegeleb turunduse ja arendustegevustega.

 

JÄRVAMAA TURISMI NÕUKODA

Maakonna arengustrateegiast lähtuvalt on Järvamaa koostöömudeli keskmes valdkondlikud nõukojad. Järvamaa turismi nõukoja liikmeteks on aktiivsemad turismiasjalised, valdkonna suuremad eestvedajad maakonnas. Nõukoja eesmärgiks on sihtkoha arendamise sh turundamise tulevik omavahel läbi rääkida.

 

STRATEEGILINE TEGEVUSKAVA

Järvamaa turismi nõukoda kinnitas 23.03.2022 Järvamaa turismi strateegilise tegevuskava 2022-2030

 

TOETAJAD

Tegutsemist toetavad Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Järva vald, Türi vald, Paide linn,  Järvamaa Omavalitsuste Liit ja Piirkondlikud algatused tööhüive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE).

 

TURISMIINFO

Järvamaa turismiinfo kodulehekülg www.visitjarva.ee

 

KOORDINAATOR

Turismi koordineerimise eest vastutab SA Järvamaa