Turismi koordineerimine


JAK koordineerib Järvamaa turismitegevusi ja aitab suunata turismi arengut.
Eesmärk on tutvustada Järvamaad kui huvitavat ja mitmekülgseid tegevusvõimalusi pakkuvat turismisihtkohta Eestimaa südames

Alates 2009.a jaanuarist kuulub sihtasutuse koosseisu Järvamaa Turismiinfokeskus, mis jagab linna ja maakonna külalistele turismiinfot vaatamisväärsuste ja turismiteenuste kohta, tegeleb turismitrükiste koostamisega, koordineerib maakonna turismiinfojaotuskanalite võrgustikku, tegeleb turunduse, arendustegevustega, klienditeeninduse ja müügiga.

2011 aastal sai Järvamaa Turismiinfokeskus Eesti Sisearhitektide Liidu poolt I preemia „Väike ruum" kategoorias.

Järvamaa Turismiinfokeskuse tegutsemist toetavad Ettevõtluse Arendamise SihtasutusJärva vald, Türi vald, Paide linn ja Järvamaa Omavalitsuste Liit.