Järvamaa ennetustegevuse strateegia peamine fookus on otsustatud suunata järgnevaks 12 aastaks laste ja noorte vaimse tervise probleemide ennetamisele. Tervise ja heaolu...

2022. aasta lõpus valmis maakonna tervise ja heaolu strateegia

Järvamaa ennetustegevuse strateegia peamine fookus on otsustatud suunata järgnevaks 12 aastaks laste ja noorte vaimse tervise probleemide ennetamisele. Tervise ja heaolu...

Alates 19. jaanuarist on võimalik saata elu, tervist või riigi julgeolekut ohustavate sündmuste puhul (näiteks suurem tulekahju, massiline korratus, ohtlik toit vms) ohualal viibivate inimeste...

Riik saab elanikele saata asukohapõhist ohuteavituse sõnumit

Alates 19. jaanuarist on võimalik saata elu, tervist või riigi julgeolekut ohustavate sündmuste puhul (näiteks suurem tulekahju, massiline korratus, ohtlik toit vms) ohualal viibivate inimeste...

Algas iga-aastane lastele suunatud konkurss „Lumest lumele 112", et tõsta teadlikkust üleeuroopalisest hädaabinumbrist 112. Foto- ja videokonkurss on ellu kutsutud, et tõsta laste...

Algas hädaabinumbri teadlikkuse tõstmise kampaania „Lumest lumele 112“

Algas iga-aastane lastele suunatud konkurss „Lumest lumele 112", et tõsta teadlikkust üleeuroopalisest hädaabinumbrist 112. Foto- ja videokonkurss on ellu kutsutud, et tõsta laste...

Päästeameti järgmise aasta projektikonkurss seab fookuse kriisideks valmistumisele, et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Taotlusi on...

Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi, et toetada kogukondi kriisideks valmistumisel

Päästeameti järgmise aasta projektikonkurss seab fookuse kriisideks valmistumisele, et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Taotlusi on...

Siseministeerium ja Häirekeskus koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusega arendavad tehnilist võimalust saata elu, tervist või riigi...

Riik kutsub üles testima ohuteavituse lühisõnumit

Siseministeerium ja Häirekeskus koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusega arendavad tehnilist võimalust saata elu, tervist või riigi...

Vanuse lisandudes veedab inimene järjest rohkem aega kodus ning sellega koos kasvab ka tõenäosus just seal viga saada. 65–74-aastaste vigastustest on vähemalt 48% saadud kodus, alates 85....

Vanuse lisandudes kasvab ka eakate kodus kukkumise risk

Vanuse lisandudes veedab inimene järjest rohkem aega kodus ning sellega koos kasvab ka tõenäosus just seal viga saada. 65–74-aastaste vigastustest on vähemalt 48% saadud kodus, alates 85....

Siseministeerium ja  Proovikivi  kuulutavad välja noorte projektikonkursi "Koos suudame". Konkursi eesmärk on innustada noori koostööle, et end üheskoos proovile panna ja mõelda oma...

Noortekonkurss „Koos suudame“ kutsub noori koostöös probleeme lahendama

Siseministeerium ja  Proovikivi  kuulutavad välja noorte projektikonkursi "Koos suudame". Konkursi eesmärk on innustada noori koostööle, et end üheskoos proovile panna ja mõelda oma...

Viimase aja karmid muutused maailmas on meid sundinud aina rohkem mõtlema sellele, mis saab siis kui hädaolukord tabab mind ennast või minu pere. Meelde kerkivad küsimused: ...

Päästeameti „Ole valmis!“ infotunnid kasvatavad kriisinutikust

Viimase aja karmid muutused maailmas on meid sundinud aina rohkem mõtlema sellele, mis saab siis kui hädaolukord tabab mind ennast või minu pere. Meelde kerkivad küsimused: ...

Juba tsivilisatsiooni algusest alates on olnud oluline edastada läheneva või juba tekkinud ohu kohta teavet teistele inimestele. Tehnoloogia ja teaduse arenedes on mitmekesistunud ohud meie...

Siseturvalisuse taskuhäälingus räägitakse ohuteavitusest

Juba tsivilisatsiooni algusest alates on olnud oluline edastada läheneva või juba tekkinud ohu kohta teavet teistele inimestele. Tehnoloogia ja teaduse arenedes on mitmekesistunud ohud meie...

15. juunil 2022 kogunenud maakonna turvalisuse nõukogu uus koosseis valis endale esimehe ja leppis kokku maakonna arengustrateegia 2035+ turvalisuse tegevuskava 2023-2026 koostamises. ...

Järvamaa turvalisuse nõukogu juhiks valiti Paide linnapea Eimar Veldre

15. juunil 2022 kogunenud maakonna turvalisuse nõukogu uus koosseis valis endale esimehe ja leppis kokku maakonna arengustrateegia 2035+ turvalisuse tegevuskava 2023-2026 koostamises. ...

7. juunil korraldas Siseministeerium „Turvaliste kogukondade Eesti" hübriidkonverentsi, mille eesmärk oli anda praktilisi ideid turvalisuse kavandamise võimalustest kohalikul tasandil...

Kohalikud omavalitsused mängivad siseturvalisuse tagamises olulist rolli

7. juunil korraldas Siseministeerium „Turvaliste kogukondade Eesti" hübriidkonverentsi, mille eesmärk oli anda praktilisi ideid turvalisuse kavandamise võimalustest kohalikul tasandil...

Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ja neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Kandidaate saavad esitada kõik Eesti inimesed ja...

Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid

Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ja neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Kandidaate saavad esitada kõik Eesti inimesed ja...

Näiteks mida teha siis, kui elekter on ära läinud, oled metsa eksinud või kuidas anda esmaabi. Infot saab veel näiteks tule- ja veeohutuse, loodusõnnetuste, elutähtsate teenuste katkestuste,...

Mobiilirakendusest „Ole valmis!“ leiab juhiseid erinevates olukordades käitumiseks

Näiteks mida teha siis, kui elekter on ära läinud, oled metsa eksinud või kuidas anda esmaabi. Infot saab veel näiteks tule- ja veeohutuse, loodusõnnetuste, elutähtsate teenuste katkestuste,...

2. aprillil 2022 korraldatakse Kuressaare kultuurikeskuses algusega kell 9.45 relvaomanike teabepäev. Teabepäev on vaadatav ja järelevaadatav ka veebis. Teabepäeva on kaasatud:...

2. aprillil toimub relvaomanike teabepäev

2. aprillil 2022 korraldatakse Kuressaare kultuurikeskuses algusega kell 9.45 relvaomanike teabepäev. Teabepäev on vaadatav ja järelevaadatav ka veebis. Teabepäeva on kaasatud:...