24.01.23

Järva maakonna turvalisuse nõukogu on moodustatud riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö ning siseturvalisuse arengukava elluviimise koordineerimiseks maakonnas.

Nõukogu koosseisu kuuluvad:

 • Paide linnapea (komisjoni esimees);
 • Türi vallavanem; 
 • Järva vallavanem;
 • Kaitseliidu Järva maleva pealik;
 • Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kesk-Eesti politseijaoskonna juht;
 • Päästeameti Lääne päästekeskuse Rapla-Järvamaa päästepiirkonna juht;
 • Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna Järva- ja Viljandimaa piirkonnajuht
 • Keskkonnaameti esindaja;
 • AS Järvamaa Haigla esindaja;
 • Punase Risti esindaja;
 • Sihtasutuse Järvamaa esindaja.

 

Nõukogu tööd koordineerib sihtasutuse Järvamaa rahvatervise ja turvalisuse koordinaator.