Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor on avatud

KÜSK avas abaühenduste arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru ning avatud on ka registreerimine infopäevadele (vooru tähtaeg 4. veebruar 2019)

Alates 7. novembrist on avatud KÜSKi uus taotlusvoor vabaühenduste arenguhüppe ettevalmistamiseks. Nüüd on ühingutel võimalus toetust taotleda juba varasemas arenguetapis, sest kui sa tead oma arengukohti ja parimaid viise nende lahendamiseks, on potentsiaal muutus ellu kutsuda suurim.

Sellest mõttest ajendatuna on KÜSKil 2019. aastal vabaühendustele pakkuda lisaks kaks taotlusvooru, millest saab toetust küsida just arenguhüppe ning sotsiaalse ettevõtlusega alustamise ettevalmistusteks – nii enese- kui sihtrühma analüüsiks kui ka võimalikult hea ja mõjusa arenguhüppe või teenuste/toodete osutamise plaani koostamiseks.

Esimesest ehk ettevalmistavast voorust saab toetust taotleda tegevusteks, mis viivad kas:

  • ühingu enda arenguhüppeks tegevuskava koostamiseni;
  • laiema ringi avalikes huvides tegutsevate teiste vabaühenduste arendamise kavani (nt arenguprogramm);
  • äriplaanini teenuste osutamiseks/teenuste pakkumiseks sihtrühmale.

Suurim toetussumma on 4 000 eurot ja omapanust pole vaja.

Taotlusi ootame 4. veebruariks 2019 kell 15:00.

Toimuvad ka taotlusvooru infotunnid!

  • 27.11 Tallinnas (Meriton Hotel Tallinn, Toompuiestee 27) kell 13-14.30
  • 28.11 Jõhvis (Kersti Võlu Koolituskeskus, Kooli 7) kell 13-14.30
  • 30.11 Tartus (Wedur kohvik & Ruum, Vaksali 6) kell 13-14.30

Vooru ja infopäevade kohta leiab täpsema info siit: https://www.kysk.ee/ahe19

 

Lisainfo:

Taive Saar
MTÜ konsultant
Tel. 5854 1770
taive@jarva.ee