Aprillis algab alustavate ettevõtjate baaskoolitus

Ootame alustava ettevõtja baaskoolitusele eelkõige eelneva ettevõtlusalase kogemuseta isikuid või tegevusega äsja alustanud ettevõtjaid, aga ka kõiki, kes soovivad omandada ettevõtlusalaseid baasteadmisi ja oskusi. Baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele. 

Koolitus on üles ehitatud nii, et lisaks ettevõtlusega alustamise teadmistele, oleks moodulitega kaetud kõik olulised teemad korrektse äriplaani koostamiseks. Koolitus sisaldab ka praktilisi grupitöid. Lisaks koolitusel räägitule ning praktilistele grupitöödele, antakse osalejatele igaks järgmiseks koolitus­päevaks iseseisvaid koduseid ülesandeid. 

Vastuseid osaleja-spetsiifilistele küsimustele jagab arenduskeskuse ettevõtluskonsultant. Samuti annab vajadusel ettevõtluskonsultant tagasisidet osaleja valmivale äriplaanile. 

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolitus toimub seitsmel päeval (56 akadeemilist tundi) 14. aprillist 2020 kuni 12. maini 2020.
Paides Nelja Kuninga Hotelli konverentsiruumis.

Koolitusgrupi suurus on minimaalselt 10 ja maksimaalselt 16 inimest.

Koolitus on jagatud alljärgnevatesse moodulitesse:

I MOODUL Strateegiline planeerimine väikeettevõttes  14.04.2020 ja 15.04.2020  Elmo Puidet

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II MOODUL Turundus ja müük 21.04.2020 ja 22.04.2020 Urmas Kamdron

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III MOODUL Finantsjuhtimine ja –planeerimine 29.04.2020 ja 04.05.2020 Kristo Krumm

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV MOODUL Juhtimine. Äriplaanide esitlused 12.05.2020 Elmo Puidet

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused.

KOOLITUSPÄEVA AJAKAVA 

09:30 – 10:00     Kogunemine tervituskohv
10:00 – 12:00     Koolitus
12:00 – 12:45     Lõunapaus
12:45 – 15:00     Koolitus
15:00 – 15:15     Kohvipaus
15:15 – 17:00     Koolitus

Koolitajad on Elmo Puidet, Urmas Kamdron ja Kristo Krumm.

Koolitusele pääsemiseks palun täida sooviavaldus, mille alusel valime välja suurima motivatsiooniga osalejad ning komplekteerime koolitusgrupi. Sooviavalduses tuleb selgitada ja põhjendada, miks soovitakse koolitusel osaleda.

Sooviavalduse palume täita hiljemalt 5. aprilliks 2020 SIIN.

7 päevase koolituse omaosalus osavõtjale on 50 eurot ning tasumine toimub esimesel koolituspäeval esitatud arve alusel.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas.
Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda vene keelsel koolitusel.

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo

Saima Piisner
Ettevõtluskonsultant
SA Järvamaa Arenduskeskus
saima@jarva.ee
tel +372 501 7770