Kohaliku omaalgatuse programmist toetatakse viie projekti elluviimist

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2020. aasta sügisvooru esitati Järvamaal 30 taotlust: 7 taotlust meetmesse 1 (kogukonna areng) ja 23 taotlust meetmesse 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine). Kahe meetme peale kokku küsiti toetusteks 83 246,94 eurot, kokku oli toetusteks jagada 15840,37 eurot.

22. oktoobril toimunud maakondliku hindamiskomisjoni koosolekul otsustati toetada viie projekti elluviimist. Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 12. novembri otsusega toetati meetmest 2 kahe mänguväljaku ehitust – 3854,95 eurot saab mittetulundusühing Allikaveed projekti „Mänguväljak saabki valmis!" ning 3995 eurot Albu valla külade selts projekti „Mäng on väikese inimese töö" elluviimiseks.

Lisaks toetati 4000 euroga MTÜ Türi Kogukonnaseltsi projekti „Konna maja korstnad" ning 1490,42 euroga MTÜ Uddewa projekti Udeva küla lipuväljaku rajamiseks. Meetmest 1 jätkus sel korral toetusraha ühele projektile – 2500 eurot saab toetust Kodukant Järvamaa MTÜ projekti „Tahad kiiresti, mine üksi. Tahad kaugele, siis koos meeskonnaga" elluviimiseks. 

Projektide elluviimiseks on rahastust saanud vabaühendustel aega 1. oktoobrini 2021. aastal.

KOPi 2021. aasta kevadvooru oodatakse taotlusi 1. aprilliks. 

 

Teate koostas:

Triin Tippi

KOPi tehniline menetleja maakonnas