Arenduskeskuse 2020. aasta kokkuvõte


Möödunud aastal korraldas Järvamaa arenduskeskus 53 seminari/koolitust/kokkusaamist, millest võttis osa üle 1000 inimese.
Hoolimata COVID-19 tervisekriisist said püstitatud eesmärgid täidetud.

Arenduskeskuses loodi 2 uut töötkohta - turismi koostöövõrgustiku koordinaator ja tootmisettevõtete koostöövõrgustiku koordinaator

Maakonda tutvustati ühisstendiga Riia ja Tallinna turismimessidel. Ühena seitsmest sihtkohast Eestis osales Järvamaa edukalt rahvusvahelises roheliste sihtkohtade kvaliteediprogrammi (ingl k Green Destinations) pilootprojekti esimeses etapis ning valiti maailma kestlike sihtkohtade TOP100 nimekirja. Vaatamata turismisektorit tabanud kriisile jätkusid 2020.aastaks planeeritud arendustegevused ning isegi intensiivistusid.  Nii näiteks omistati EHE märgiseid nelja turismiettevõtte 18 teenusele. Asutatud on turismi nõukoda. Koos maakonna LEADER tegevusgruppidega korraldati Kurjailma festival ning Paia ristis asuvasse tankla-restorani Tikupoiss paigaldati Kesk-Eesti turismikiosk. Pikemalt turismi arenduse tegevustest loe siit.

2020.aastal toimus arenduskeskuses kokku 193 ettevõtete ja 52 vabaühenduste nõustamist. Ettevõtliku Kooli haridusprogrammis osaleb 14 haridusasutust, millest üks saavutas eelmisel aastal hõbetase ning kaks baastaseme.
Algust tegi Järvamaa Ettevõtete Akadeemia, mille seminaridel oli osalejaid 42 erinevast ettevõttest.

Ettevõtlusnädalal osales 477 inimest. Maakonna ettevõtete tunnustamine toimus esimest korda koostöös kõigi kohalike omavalitsustega. Maakonna vabaühenduste tunnustamine leidis aset hübriidüritusena kodanikupäeval, 26. novembril.

Ettevõtlikkus teeb õnnelikuks! Soovime kõigile õnnerikast 2021. aastat!