Ettevõtte kodulehe kvaliteet ja kasutusmugavus toob kliendi ja müügi

17. veebruaril toimus Järvamaa Ettevõtete Akadeemia kuues seminar, mille teemaks oli „Ettevõtte kuvand veebis kui edu võti". Tartu ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetooli juhataja Andres Kuusik analüüsis mitmete Järvamaa ettevõtete kodulehti ja andis palju häid „tööriistu", mille kasutamine annab võimaluse teistest eristuda. Seminari oli kuulamas rekordiliselt ligi 50 ettevõtet. 

 

„Kodulehe fookus peab olema orienteeritud kliendile, kes otsib ladusat ja loetavat teksti, pole vaja esile tuua ega ületähtsustada tehnilisi üksikasju. Samas tuleb igale pisiasjale kodulehel tähelepanu pöörata ning kui ise ei ole piisavalt pädev, tuleb palgata spetsialist, kes teostab vigade paranduse," märkis Kuusik.

Valik seminari tagasisidest:

  • väga asjalik seminar,
  • lektor seletas teemat lihtsalt ja hästi,
  • konkreetsete näidete toel selgitatud ja lihtsas ning mõistetavas keeles räägitud,
  • lektori konstruktiivne kriitika oma parimas huumori võtmes on alati teretulnud ja edasiviivaks jõuks.

Akadeemia järgmine seminar toimub 17. märtsil algusega kell 15, teemaks "Tööõigus - aktuaalsed probleemid töösuhetes ning mis on muutumas töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonnas?"

Lektorid on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor, sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits ja M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist Elina Soomets.

Viimase aasta jooksul on töösuhete tingimused paljudes ettevõtetes muutunud. Täna näeme viiruse leviku tagajärjena levinumaid probleeme praktikas, millele tööandjad otsivad vastuseid. Ettevõtte optimaalseks toimimiseks erilises olukorras ja töövaidluste ennetamiseks on mõistlik näha, mis on aktuaalsed küsimused ning millised on tööandja võimalused, kui ta enam ei saa tagada senist töömahtu, töötasu jm tingimusi. Mida tuleb tööandjatel silmas pidada, kui nad on silmitsi töölepingute ülesütlemisega? Samuti käsitletakse tööõiguse seminaril kokkuvõtlikult viimaseid ja kavandatavaid muudatusi tööõigusaktides.

 

Järvamaa Ettevõtete Akadeemia toimub PATEE (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks) projekti raames ning Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu toel.

Teate koostas

Kristina Gudinas

SA Järvamaa Arenduskeskus

kristina@jarva.ee