„Siin on turvaline“ märk Järvamaa turismiettevõtetel

Siin on turvaline Covid-19 safe

Tarbijamärgise „Siin on turvaline" eesmärk on suurendada külastajas usaldust teenusepakkuja vastu ja tõsta Eesti kui turvalise sihtkoha mainet. Selline märgis on kättesaadav Järvamaa turismiettevõtjatele.

„Siin on turvaline" märgisega teavitatakse külastajat, et märki omav turismiteenuse pakkuja on liitunud hea tahte kokkuleppega ja pakub piirkonna külastajale turvalist turismielamust.

Märgisel on kirjas „Siin on turvaline" ja selle annab liitunutele SA Järvamaa. "Siin on turvaline" märk lisandub ka www.visitjarva.ee kodulehel selle ettevõte kõikide teenuste juurde. Ka soovija lisab märgise oma digikanalitesse nähtavale kohale, samuti saavad selle kleebisena kasutamiseks kohapeal. 

„Siin on turvaline" märgisega liitunud ettevõtted kinnitavad, et ettevõte suhtub vastutustundlikult COVID-19st tulenevatest tervise ja turvalisuse nõuetest ning tagavad, et kliendil pole põhjust karta. Siin hoitakse omavahel distantsi, on tagatud desinfitseerimine ja kätepesu võimalus, ruume õhutatakse, töötajad haigena tööl ei viibi jne.

Puhka Eestis portaalis saavad need tarbijamärgist omavad ettevõtted juurde märke ja on selle järgi andmebaasist külastajale leitavad.

Jätkuvalt on soovijatel võimalik liituda märgise saamiseks täites ära ankeedi siin

Teenusepakkuja kaotab õiguse tarbijamärgise kasutamiseks, kui tema kohta laekub kaebusi kokkuleppe rikkumiste kohta ja märgist välja andja tuvastab rikkumise.

 

Teate koostas

Piret Sihver

Visit Järva

turismiinfokonsultant