Millised võimalused on tööandjal kriisis pinnalpüsimiseks?

 

Koroonakriisist tingitud piirangute tõttu on paljud tööandjad väga keerulises olukorras. Kui käive on langenud, tuleb analüüsida, kas keerulisest ajast aitab üle uue töötasu hüvitise taotlemine, töötajate palga ajutine vähendamine, nende korralisele puhkusele saatmine või suisa koondamine.

Lisainfo: https://www.rmp.ee/toooigus/tls/millised-voimalused-on-tooandjal-kriisis-pinnalpusimiseks