Järvamaa MTÜ-de liikmed osalesid "Vabaühenduste ettevõtluslaboris"

 

Kahe maakondliku arenduskeskuse (Järvamaa ja Lääne-Virumaa) eestvedamisel käivitati vabaühenduste ettevõtlikkuse edendamisele suunatud programm, mille eesmärgiks on kodanikuühenduste suurem majanduslik iseseisvus ja tähtsus töökohtade loojana.

Esimene ettevõtluslabor toimus 28.-29. mai Pärnus.

Üheks osaks programmist oli vabaühendustes tegutsevate inimeste võimekuse kasvatamine ning ettevõtlusega tegelemiseks vajalike teadmiste ja kogemuste pakkumine. Kutsutud olid koolitusele vabaühendused, kes soovisid oma head ideed realiseerida kodanikuühenduses.

Koolitusel osalenud said kahe päeva jooksul paralleelselt mitme juhendaja-konsultandi käe all oma idee arenduse ja meeskonnatöö oskused proovile panna ning teha esialgu turvalistes „laboritingimustes" korralik arenguhüpe. Viidi meeskondade teenused ja tooted uuele tasandile ning anti ettevõtluse algatustele piisav hoog sisse, et need ka päriselt edukalt käivituksid.

Koolituse kandev filosoofia oli kohe tegutsema hakkamine, väledus, kiire õppimine, õppimine tegutsemise ja kogemuste omandamise käigus, õppimine oma vigadest. Koolitus oli intensiivne, praktiline, pingeline, innustades inimesi tegutsema ja astuma kiirelt vajalikke järgmiseid samme, et ideedest saaksid teod ja reaalselt toimivad tooted ja teenused. Koolitusel ei räägitud pikki jutte ega peetud loenguid, ei kirjutatud äriplaane vaid pakuti impulssi tegutsemiseks ja tuge ning nõu esmaste takistuste ületamiseks, mis väga sageli saavad ettevõtlusega alustamisel saatuslikuks.

Järvamaalt osales koolitusel viis erinevate vabaühenduste juhatuse liiget.

Kuna koolituse formaat nõudis tegutsemist meeskonnana, loodi Järvamaa liikmetest üks meeskond, kus arendati Valgma Külaseltsi ideed, panna külamaja ja küla ressursid omatulu teenima.

Koolitusseminari panid kokku ja viisid läbi:   Karen Jagodin, Liisa Märi ja Rait Talvik.

Täname seminari läbiviijaid väga huvitava ja sisutiheda koolituse eest ning kõiki tublisid osalejaid, kes sellisele pingelisele koolitusele vastu pidasid.