Järvamaa Ettevõtete Akadeemia esimese hooaja kokkuvõte

16. septembril 2020 alustas oma esimest hooaega Järvamaa Ettevõtete Akadeemia, mis oli suunatud väikese- ja keskmise suurusega tootmisettevõtetele. Eesmärgiks oli pakkuda ettevõtlusalast tuge ja uusi teadmisi tegutsevatele tootmisettevõtetele. Sihtrühm: Järvamaa tootmisettevõtted, mis tegutsevad ennekõike puidu-, metalli- või toidutootmise valdkonnas.

Igal kohtumisel keskenduti erinevale teemale, toote arendusest tööstuse automatiseerimiseni ja digitaliseerimiseni, personalijuhtimisest finantsjuhtimiseni.  Kooskäimiste peamine eesmärk on omavahel praktiliste kogemuste vahetamine, kontaktide loomine ja koostöövõrgustiku elavdamine.

Algselt olid planeeritud kõik seminarid kontaktkohtumistena ja maakonna erinevates paikades, kuid Covid-19 sundis meid istuma üsna kiiresti virtuaalsesse koolipinki. Ettevõtjaid kogunes seminaridele ligi poolsada ja neid oli nii Järvamaalt, kui ka mujalt maakondadest. Kõiki teemasid tutvustasid omaala asjatundjad, tuues praktilisi näiteid elus enesest. 

Tagasiside küsitluse põhjal võib öelda, et kõige populaarsem ja vajalikum seminar oli seotud tööõigusega (lepungud, vaidlused, uued seadused jne). Sellel alal on toimunud palju muudatusi ja mitmed seadused on muutumas nii tööandja kui ka töötaja seisukohast. 

Loengud, mis toimusid aastal 2020:

  • 16. september „Eesti omavalitsuste võimalused kohaliku ettevõtluse toetamisel".
  • 21. oktoober „Räägime rahast"
  • 18. november „Ettevõtlus ja innovatsioon"
  • 16. detsember „E-kaubandus"

Loengud aastal 2021:

  • 20. jaanuar „Tööjõud - rent ja malevad".
  • 17. veebruar "Ettevõtte kuvand veebis kui edu võti".
  • 17. märts "Tööõigus - aktuaalsed probleemid töösuhetes ning mis on muutumas töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonnas?".
  • 21. aprill "Jäätmekäitluse väljakutsed: Euroopas, Eestis ja ka Järvamaal".
  • 19. mai "Töösuhted ja töövaidlused - huvitavat ja kasulikku tööõiguse praktikast". 

Uus hooaeg saab alguse juba 15. septembril kell 15. Seda, kas kohtumine leiab aset mõned ilusas Järvamaa paigas ja päriselt või läbi helesinise ekraani, seda näitab aeg.

Seniks nautige ilusat suve ja puhkuste perioodi.

 

Koolituste koordinaatoriks on Kristina Gudinas.

Küsimuste korral helista telefonil 5039073 või e-post: kristina@jarva.ee

 

* Koolitustel osalemise toetust käsitletakse vähese tähtsusega riigiabina (VTA).

Järvamaa Ettevõtete Akadeemia toimub PATEE (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks) projekti raames ning Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu toel.