Avanes uus toetus tootmisettevõtete ärimudeli muutmiseks

Novembri teises pooles avas EASi ja KredExi ühendasutus uue tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetuse, mille kogueelarve on 8,7 miljonit eurot.
Toetuse eesmärk on aidata Eesti tööstussektoril astuda esimesi samme kestlikuma töökeskkonna suunas, toetada ettevõtteid ringmajanduse põhimõtete juurutamisel ning rohearenduste elluviimisel.

EAS ja KredEx ühendasutuse sõnul soovitakse ettevõtjatel aidata avastada ja juurutada kestliku toimimise viise, et need muutuksid osaks ettevõtte strateegilisest missioonist ning äritegevusest. Selleks toetatakse roheauditi läbiviimist ettevõtetes, mille käigus kaardistatakse peamised kestlikku arengut takistavad valukohad ning vastavalt kaardistusele toetatakse rohearenduste elluviimist. Laiem eesmärk on suurendada Eesti ettevõtjate konkurentsivõimet ekspordis.

Rohkem informatsiooni uuenenud toetusmeetme kohta saab lugeda SIIT.

Toetuse taotlemine on jooksev ning  taotlemine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas: https://etoetus.rtk.ee/  

 

Toetust rahastatakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest.

 

Uudise lisas

Lizanne Idavain
Ettevõtluskonsultant
lizanne@jarva.ee