Valminud on liikumisvaldkonna hindamise töövahend lasteaedadele

Laste liikumisoskuste arendamine, kehalise aktiivsuse suurendamine ja selleks võimaluste loomine on oluline tegevusvaldkond lasteaias.

Koolieelses eas lapsed peaksid liikuma iga päev vähemalt kolm tundi, sellest vähemasti 60 minutit mõõduka ja tugeva intensiivsusega. On oluline, et liikumine oleks mitmekülgne, pakuks väljakutseid ja arendaks oskusi. See kõik on võimalik vaid siis, kui teda ümbritsev sotsiaalne ja füüsiline keskkond seda toetab. Igapäevane piisav liikumine on oluline lapse füüsilisele, vaimsele, sotsiaalsele ja emotsionaalsele tervisele.

Tartu Ülikooli liikumislabori ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud töövahend aitab lasteaiaperel keskkonda hinnata kuues valdkonnas:

1. töötajaskond ja koostöö;
2. aktiivne vaba mäng;
3. keskkonna kujundamine;
4. õppimine liikumise kaudu ja istumisaja vähendamine;
5. aktiivne lasteaiatee;
6. organiseeritud liikumistegevus (liikumistunnid).

Liikumist toetatakse lasteaias järjepidevalt ja piisavalt siis, kui kõik töötajad teadvustavad liikumisvaldkonna tähtsust ja eesmärke, tegutsevad nende täitmiseks ühiselt ja kaasavad lapsevanemaid.

Hindamistulemuste analüüsimine aitab üheskoos läbi mõelda, kuidas toetatakse lasteaias laste liikumist, millised on selleks võimalused ja mida on vaja veel arendada.

Lasteaia liikumisvaldkonna hindamine. Töövahend lasteaiale

Töövahendi koostasid: Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabor, tuginedes programmi „Liikuma kutsuv kool" eneseanalüüsi küsimustikule. Täiendasid Liana Varava ja Alice Haav (Tervise Arengu Instituut), Maret Pihu ja Leene Korp (Tartu Ülikooli liikumislabor).

 

Uudise vahendas sihtasutuse lehele

Helje Mets
rahvatervise ja turvalisuse koordinaator
helje@jarva.ee