Regionaalne arengulepe toob riigi lähemale

2019. aastal viidi Harjumaa Omavalitsusliidu eestvedamisel koos seitsme maakondliku arendusorganisatsiooniga läbi uuring, mille eesmärgiks oli analüüsida regionaalse valitsemise alternatiive ja selle tulemustest lähtuvalt esitada konkreetsed ettepanekud regionaalseks valitsemiseks. Tehtud ettepanekud piirkondlikuks koostööks on tänaseks jõudnud regionaalse arenguleppe pilootprojektini.
30. novembril kogunesid Paide Raekotta Kesk-Eesti omavalitsusjuhid ja ettevõtjad, et  rääkida riigi ja piirkondade vahelisest koostööst. Arengulepe on koostöövorm, millega soovitakse paremini siduda valitsuse regionaalset arengut toetavad tegevused kohapealsete eesmärkidega ning nende elluviimist sihipärasemalt koordineerida. Kokkusaamist avades ütles riigihalduse minister Riina Solman, et „Riik ja kohalikud omavalitsused ning ettevõtjad saavad omavahelises koostöös saavutada kõige paremaid tulemusi piirkondade arenguks. Kohalikud näevad ja teavad kõige paremini piirkonna väljakutseid ja sealseid vajadusi. Riik aga näeb tervikvaadet ja valitsuse võimalusi, saades selle teadmise abil efektiivselt kaasa aidata paikkonna arenguks vajalike lahenduste ning meetmete välja töötamisega. Oluline on siin ennekõike kohaliku tasandi ja riigi tahe koos toimetada ning nende arengulepingute puhul on omavalitsusjuhtide enda initsiatiiv ettevõtmise aluseks. Riik on erinevate toetusmeetmete kaudu panustanud piirkondade arengusse üle Eesti, ent märgatav ebavõrdsus on Tallinnast ja Harjumaast kaugemal paiknevates omavalitsustes siiski olemas. Seetõttu senisest suunast üksnes ei piisa. Me vajame uutmoodi lähenemist. Ühe uue lahendusena näemegi piirkondlike arengulepete ja nõukogude pilootprojekti, kus riigi, omavalitsuste ja teiste piirkonna ettevõtlike inimeste koostöös pannakse kokku regiooni arenguvajadused ja -suunad ning lepitakse ühiselt kokku ka see, kuidas nende tulemusteni jõuda".

Lisaks Järva maakonnale on avaldanud soovi arenguleppes osaleda Viljandi, Rapla ja Lääne-Viru maakonnad ning Põltsamaa vald Jõgeva maakonnast. Projekti juhiks on Rahandusministeeriumi kohaliku omavalitsuse poliitika osakonna piirkonnajuht Rainer Eidemiller ja tegevused toimuvad aastail 2023-2024. Hiljemalt 31. detsembriks soovitakse moodustada regiooni nõukogu, kuhu kuuluvad erinevate ministeeriumite ja maakondade esindajad ning projekti töörühm. Maakondade ülest arengulepet on kavas piloteerida ka Lõuna-Eestis.


Maimu Kelder
Ettevõtlusvaldkonna arendusjuht
maimu@jarva.ee 
516 2337