INSA ootab taotlusi väliseesti kultuuriseltside projektide ja rahvusvähemuste kultuuri arendamise toetamiseks

 Väliseesti kultuuriseltside projektide  toetamine

 Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru väliseesti kultuuriseltside projektide ja ürituste toetamiseks, mis aitavad kaasa eesti keele ja kultuuri hoidmisele maailmas ning välismaal asuva eestlaskonna sidemete säilitamisele Eestiga. Taotlusi saab esitada 8. veebruarini k. a.

 

„Toetuse eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele, Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele eesti kogukondades üle ilma," ütles Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht Kaire Cocker. „Toetust võib taotleda näiteks kultuurisündmuste korraldamiseks eesti kogukondades välismaal, Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetuseks eesti kogukondadega välismaal, eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamiseks ja rahvuskaaslaste kultuurikollektiivide osalemiseks Eesti kultuurisündmustel. Ootame väga ka noorte kaasamisele suunatud projektitaotlusi," lisas Kaire Cocker.

Loe lisaks: https://www.integratsioon.ee/ootame-taotlusi-valiseesti-kultuuriseltside-projektide-toetamiseks

 

Rahvusvähemuste kultuuri arendamise toetamine

 

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele, arendamisele ning tutvustamisele suunatud projektide toetamiseks. Taotlusi saab esitada 4. veebruarini k. a.

 

„Toetust võib taotleda näiteks rahvusvähemuste kultuuri tutvustavate ürituste korraldamiseks, rahvusvähemuste kultuuripärandi tutvustavate teabematerjalide väljaandmiseks, koostöö arendamiseks eesti kultuuriseltsidega ja noorte kaasamiseks kultuuriseltside tegevustesse," selgitas Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Kristina Pirgop.

Taotlusvooru eelarve on 75 500 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 6000 eurot taotluse kohta.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.

Loe lähemalt: https://www.integratsioon.ee/ootame-taotlusi-rahvusvahemuste-kultuuri-arendamise-toetamiseks-0