Maakonna tublimad on pärjatud

Täna, 29. novembril, pärjati Eistvere mõisa aidas Järvamaa tublimaid aasta tegijaid kodanikualgatuses. SA Järvamaa Arenduskeskus ja MTÜ Kodukant Järvamaa tunnustasid tublimaid kokku viies kategoorias, koos eripreemiatega märgiti ära kaheksa parimat tegijat.

Hõisati välja aasta vabatahtlik ja aasta vabatahtliku eripreemia, aasta mittetulundusühing, hea algatus ja hea algatuse eripreemia, kogukonda toetav ettevõtte ning aasta sädeinimene ja aasta küla.

Kodukant Järvamaa kuulutas välja aasta küla ja sädeinimese.

Järvamaa Aasta Küla 2018 on Väätsa

Väätsat saab vaadelda kui külasid liitvat piirkonda.  Väätsa on heakorrastatud: muru alati niidetud ja hoonete ümbrused korras. See teeb piirkonna silma jaoks kauniks ja seal liikumise nauditavaks.  Väätsa piirkonna külade elanikud on kokkuhoidvad ja koostegevad.

Piirkond on enda jaoks sõnastanud eesmärgid: siduda peresid, ühendada ja hoida kogukonda, luua võimalusi ja tingimusi erinevateks tegevusteks, kaasata tegemistesse ka lapsi.

Väätsal tehakse suuri tegusid. Väätsa on Eestis ainulaadne alevik koos küladega, kus toimuvad mitmed elanikke kaasavad  eriilmelised sündmused, millest on kujunenud traditsioonid ja  mida on kajastanud Eesti meedia.  Kes arvab, et tahab oma panust anda, tuleb lihtsalt kohale ja teeb, nii sünnibki Väätsal suur asi.

Foto Helje Mets, Järvamaa Omavalitsuste Liit 

Järvamaa Aasta Sädeinimene 2018 on Sirli Bull

Sirli on Imavere kandi tüdruk, olnud seal kogu oma elu. Tänu Sirli sihikindlusele ja suurele tahtele, toimus tänavu suvel Imaveres kohvikute päev.

Sirli on hea näide sellest, et kui sa tahad näiteks Alen Vezikot endale laulma, siis tuleb teda lihtsalt kutsuda.  Hoiak, et kõike saab, kui tahta on Sirlile omane! Sirli suur optimism ja soov midagi kohalikus elus ära teha on kogukonna jaoks väärtuslik edasiviiv jõud.

Foto Helje Mets, Järvamaa Omavalitsuste Liit 

Järvamaa Arenduskeskus kuulutas välja järgmised vägevad tegijad:

Kogukonda toetav ettevõte  on Metstaguse Agro OÜ ja selle eesetvedaja Teet Kallakmaa.

Metstaguse Agro on korraldanud mitmeid aastaid koostöös endise Järva-Jaani ning praeguse Järva vallaga suviseid noorte töö- ja puhkelaagreid  ehk malevat. Lisaks töökasvatusele ja suvevaheaja sisustamisele on töölaagrite eesmärgiks ka noortes põllumajandus- ja maatööde ning põllu ja loomade vastu huvi tekitamine. Metstaguse Agro juhi Teet Kallakmaa eesmärgiks ja sooviks on luua põllumajandusvaldkonnast positiivne kuvand ehk julgustada noori tulevikus maale jääma ja põllumajanduses töötama. Lisaks panustab Kallakmaa oma vaba aja MTÜ Järva-Jaani Ratta- ja Spordiklubi tegevustes, propageerides rahvasporti ja kaasates erinevaid sihtrühmi läbi põnevate tegevuste.

Foto Helje Mets, Järvamaa Omavalitsuste Liit 

Hea algatuse eripreemia – Heategevuslik pop-up kohvik Napavlova Paides 13. juulil 2018

Kamp sõbrannasid avasid Paide keskväljaku õdusas suveruumis üheks õhtuks heategevusliku koogikohviku, mis maailma kahe parima koogi järgi sai nimeks Napavlova. Kogu müügist saadud tulu annetasid naised Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule, et toetada vähihaigete laste vanemaid. "Oleme kõik emad ja meie omade seas on see teema tuttav. Me näeme, kui oluline on see organisatsioon vähihaigete laste vanematele," rääkisid korraldajad Kerli Graubner, Triin Beet, Karin Kitt, Liis Maine, Kelly Viiklaid ja Kristi Rohtla.

Kohvik võeti linnarahva poolt väga hästi vastu - pooleteist tunniga osteti kohvik tühjaks ning koguti 1205 eurot, mis kõik annetati Eesti Vähihaigete Laste Vanemate liidule.

Foto Helje Mets, Järvamaa Omavalitsuste Liit 

Hea algatus  2018 on KONN ehk Türi Kogukonnakeskuse rajamine

Ühel aprillikuu päeval sai Türi Kogukonnaselts kasutusõiguse hoonele, mida ostuhuvi puudumise tõttu ähvardas lammutamine. Seltsi liikmete arvates oli tegemist ajaloolise väärtusega hoonega, mida oleks õige säilitada, seetõttu otsustati panna end proovile ja vaadata, kuidas sellise vana hoone päästmine vabatahtlike tegevuse kaudu õnnestub. Majas on tehtud palju koristustalguid ning alustanud ka ruumide remondiga. On korraldatud vana maja säästva renoveerimise teemalisi koolitusi, teabepäevi, võetud majas kasutusse 5 tuba ning asutud korrastama hoone fassaadi. Toetuste abil on selts toonud hoonesse tsentraalse vee ja kanalisatsiooni. Maja on seega vabatahtlike poolt päästetud ning see on kujunemas kogukonnakeskuseks, kus väärtustatakse ajaloolise pärandi säilitamist ning kogukondlikku tegevust. Majja on asunud erinevad käsitöötoad aga ka noorkotkad ning sisse on end seadmas ka kunstiateljee ja lastehoid, plaanis on rajada kogukonnakohvik. Kogukonnakeskuse nimetuseks on saanud KONN.

Foto Helje Mets, Järvamaa Omavalitsuste Liit 

Aasta parim mittetulundusühing on MTÜ Taikse Külaselts

Mittetulundusühingu Taikse Külaselts eesmärk on küla elu korraldamine ja edendamine, heategevusliku tegevuse kaudu külade elukeskkonna inimsõbralikumaks muutmine ning küla traditsioonide alalhoidmine. Ühingu juhatus usub (ja soovib seda sõnumit ka teistele edastada), et elu maal on elamisväärne ja suured asjad ei toimu vaid suures linnas.

Paari viimase aastaga on heategevusliku kampaania raames kogutud annetuste toel ehitatud külla välilava, talgute korras korda tehtud seltsimaja ümbrus, korrastatud võrkpalliväljak ning põnev ja omanäoline suviste kontsertide korraldamise paik - suvekuur.

Taikse Külaseltsi tegevuste eesmärk on olnud seltsimaja renoveerimine ja kaasajastamine ning tegevuste mitmekesistamine. Seltsi eestvedaja sõnul on Taikse Külaselts ellu kutsutud selleks, et võiksime uhkusega kõigile öelda, kus elame ja millega tegeleme. Nad kasvatavad ühiselt kogukonna ühtekuuluvustunnet ja koostegutsemise tahet.

'

Foto Helje Mets, Järvamaa Omavalitsuste Liit 

Aasta vabatahtliku eripreemia saaja on Margus Laanep

Tegemist on väga kordumatu inimesega. Alati lahendustele orienteeritud, väga hea ja maitseka huumorisoonega, abivalmis, innovaatiliste ideedega ja kohusetundlik.

Ta võiks olla paljude aastate vabatahtlik. Ta on panustanud kogukonda oma aega, energiat ja mitmekülgseid oskusi. Kõik Margus Laanepi vabatahtlikult teostatud ettevõtmised on enamasti teenimas avalikku huvi ja tehtud ühiskonna, kogukonna, sõpruskonna heaks.

Margus Laanepi arvel on kohalike rattaorienteerumiste korduv ja väga õnnestunud korraldamine, mitmete Kaitseliidu Järva maleva ja Naiskodukaitse Järva ringkonna võistlustel edukaks rajameistriks ja tegevuspunktide läbiviijaks olemine. Ta on ka rahvarallide rajameister ja kohtunik, küla ettevõtmiste eestvedaja ja uute ideede algataja. Ja kõiki ettevõtmisi teeb ta suure südamega. Temalt on palju õppida ja ta pole kade oma oskusi ja teadmisi jagama. Ka kõige pingelisemal hetkel alati tasakaalukas ning väike vimka varuks. Suurepärane sõber ja kaaslane, kellega läheks luurele küll.

Järvamaa aasta tublim vabatahtlik on Kati Nõlvak

Kati Nõlvak on Türi valla Raukla külavanem. Ta kaasab oma ettevõtmistesse palju külarahvast. Ta korraldab oma külas palju üritusi. Teeme ära! talgute eestvedamisega aitas ta korrastada külamaja. Kati Nõlvak hooldab külamaja ja sellega piirnevat ala oma vahenditega. Ta on mitmeid aastaid teinud küla jaanipeo oma koduõuel. Ka kutsus ta külarahva jõulude ajal jõululõunale, kus iga laps sai jõuluvanalt kingituse ja iga pere küla piltidega kalendri. Hiljaaegu korraldas ta küla koolibussi peatuse varjualuse ehituse.

Lisaks külas tegutsemisele on ta aktiivne ka piirkonna kogukonnategemistes. Ta algatas ja viis ellu laste mängutoa Sumsari rajamise, mis on lastele muutunud armastatud sünnipäevade pidamise kohaks.

Oma heade mõtetega on Kati Nõlvak traditsioonilise kogupereürituse korraldustoimkonnas. Tema saavutuste hulka kuulub ka küla kiigepargi käigus hoidmine. See naine oli üks peakorraldajaid aktsioonis piirkonna kergliiklusteede rajamiseks toetusallkirjade kogumisel. Allkirja andis üle 700 inimese.

Kati Nõlvak panustab väga palju oma isiklikku aega ja teinekord ka vahendeid kogukonna tegemistesse.

Kodukant Järvamaa andis vabaühenduste teemapäeval ka oma kauaaegsele eestvedajale Riina Trummile Kodukant Järvamaa augliikme nimetuse.

Teemapäeva tunnustushetkele eelnes inspiratsiooni osa kus Justin Petrone kirjeldas kuulajatele millisena paistavad eestlaste omapärad ja väärtused siia kolinud ameeriklasele. Aleksei Turovski aga võrdles inimese käitumisnorme ja ühiskondlikku toimimist loomariigi esindajatega.

Muusikalist meeleolu lõid isa ja poeg Rait ja Kimi Reiko Pilipenko Väätsalt.

Järvamaa kodanikuühiskonna teemapäeva korraldamist toetas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, SA Järvamaa Arenduskeskus, Järvamaa Omavalitsuste Liit.

SA Järvamaa Arenduskeskuse poolt välja kuulutatud konkursile Järvamaa 2018. aasta tublimate välja selgitamiseks kodanikualgatuses laekus rekordiliselt palju kandidaate, kokku 39. Kandidaatidega on võimalik tutvuda siin.

Järvamaa kodanikuühiskonna teemapäev toimus kodanikuühiskonda ja kodanikualgatust tutvustava nädala – Ühisnädala raames. 

Koostas: 

Taive Saar

Foto Helje Mets, Järvamaa Omavalitsuste Liit