Ärimudeli mentorlus ja toetus turismiettevõtetele

EAS-i Turismiarenduskeskus koostöös BDA Consultinguga pakub turismiga seotud organisatsioonidele ärimudelite uuendamiseks mentorteenust. Mentorlust saavad kasutada kõik juriidilised isikud, kes on tegutsenud vähemalt 36 kuud, samuti riigi või kohaliku omavalitsuse asutused.

Personaalse mentori kui eksperdi ja kõrvaltvaataja abiga saab pulkadeks lahti võtta oma organisatsiooni ärimudeli ning leida uusi innovaatilisi nõkse ärimudeli uuendamiseks ja seeläbi ka tulude suurendamiseks –ikka selleks, et püsida konkurentsis ning eristuda väga tiheda konkurentsiga turismisektoris.

Mentori abiga saab välja töötada uue või uuendatud rahvusvahelisele sihtturule suunatud ärimudeli, mis on suunatud kõrgema maksevõimega kliendisegmendile, uuendatud on personali, turunduse, tootmise või teenusekvaliteeti või tullakse välja uue tehnoloogilise lahendusega.

Ettevõtteid nõustavate mentorite meeskonda on kaasatud nii Eesti kui ka rahvusvahelise kogemusega eksperdid Ülle Puustusmaa, Meelis Kuuskler, Sille Roomets, Birgit Prikk, Elmo Puidet, Ülane Vilumets, Heidi Kakko, Kadi Elmeste, Andro Kullerkupp, Martin Goroško ja Kaira Kivi.

Mentoritel on praktiline kogemus  turismiteenuste ja – toodete ning tehnoloogiaettevõtete arendamisel, ettevõtete rahastamisel, hotelli ja toitlustuskettide kontseptsioonide väljatöötamisel ja ülesehitamisel, turismiettevõtete turunduses, sihtkoha arendamisel, ettevõtte erinevate protsesside uuendamisel, strateegilises planeerimises ja investeeringute kaasamisel.

Mentorite ja nende kogemustega saab täpsemalt tutvuda siin.

Peale uue ärimudeli läbimõtlemist saab selle elluviimiseks ka EAS‑ilt toetust taotleda. Toetust antakse sobivatele projektidele maksimummääraga kuni 200 000 eurot, millele tuleb lisada vähemalt 40% omafinantseering.

Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetuse kohta loe infot täpsemalt SIIT


Mentorlust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist ning organisatsiooni omaosalus on 1/3 teenuse maksumusest.